Vitebskā pārrunā sadarbības iespējas mākslas jomā

14.07.2015. 13:35

2.aprīlī Konsulāta Vitebskā vadītāja, vicekonsule Dagnija Lāce-Ate tikās ar Daugavpils Universitātes Mākslas un dizaina katedras studentiem un pedagogiem, kā arī Vitebskas Valsts Universitātes Mākslas fakultātes pārstāvjiem, lai pārrunātu Daugavpils un Vitebskas apgabala aktuālo sadarbību mākslas jomā. Sarunas gaitā tika uzsvērta abu pušu ieinteresētība turpināt uzsākto sadarbību un attīstīt jaunas tās formas. Latvijas konsulāta Vitebskā vadītāja Dagnija Lāce-Ate pateicās par pušu ieguldīto darbu Latvijas mākslas popularizēšanā Vitebskas apgabalā un izteica atbalstu šādas sadarbības veicināšanai.

Daugavpils Universitātes pārstāvji uzturas Vitebskā starptautiskā semināra „Tēlotājmāksla un dizains: aktuālās izglītības un radošā darba problēmas” ietvaros, kas atspoguļo plašo Daugavpils un Vitebskas sadarbību mākslas jomā (sākot ar 3.aprīli Vitebskā būs skatāmas trīs šī semināra ietvaros organizētas Latvijas mākslinieku izstādes).