Konsulāts Vitebskā atbalsta Daugavpils un Vitebskas sadarbību kultūrā

14.07.2015. 13:35

2.martā Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā vadītāja Dagnija Lāce-Ate piedalījās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros realizētā projekta “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” prezentācijā un rīcības komitejas sēdē.

Daugavpils un Vitebskas pašvaldību pārstāvji uzsvēra ilggadējo un plašo abu pilsētu sadarbību kultūras jomā, kura līdz ar šī projekta realizāciju iegūst Eiropas dimensiju. Kā to atzīmēja Vitebskas apgabala izpildkomitejas pārstāvji, Latvija intensitātes un apjoma ziņā ir lielākais Vitebskas apgabala ārvalstu sadarbības partnere kultūrā. Savā uzrunā D.Lāce-Ate uzsvēra projekta ietvaros realizēto pasākumu nozīmi tradicionālās kultūras saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanā un sadarbības veicināšanā.

Projektu “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” realizē Daugavpils Latviešu kultūras centrs sadarbībā ar kultūras centru „Vitebska” (Baltkrievija). Tā kopējais finansējums ir  EUR 296 785.20 (Ls 208 581.83), no tiem: EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64), Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums  EUR 9 344.71 (Ls 6567.50), Latvijas Valsts līdzfinansējums EUR 9 344.71 (Ls 6567.50), kultūras centra „Vitebska” līdzfinansējums EUR 10 989.10 (Ls 7723.19). Projekta  ietvaros tiks veikta kultūras infrastruktūras objektu rekonstrukcija Vitebskā un Daugavpilī, tautastērpu un instrumentu iegāde abu pilsētu pašdarbības kolektīvu vajadzībām, kā arī paredzēta plaša kultūras pasākumu programma Latvijā un Baltkrievijā.