Konsulārā informācija

07.06.2019. 14:50

Sākot ar 2019.gada 1. aprīli konsulātā iesniedzamajiem Baltkrievijas Republikā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem jābūt apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille"  Baltkrievijas Republikas kompetentajā iestādē.

 

ŠENGENAS VĪZAS SAŅEMŠANA

Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā vienoto jeb Šengenas vīzu izsniegšanā pārstāv arī Austrijas, Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Slovēnijas Republiku, kā arī Nīderlandes un Spānijas Karalisti.

 

Dokumentus Šengenas vīzas noformēšanai var iesniegt :

  • Latvijas konsulātā, iepriekš pierakstoties* pa tālruni +375 17 388 75 55, (līniju apkalpo kompānija „Pony Express”); 
  • bez iepriekšēja pieraksta kompānijas “Pony Express’’ vīzu centrā Vitebskā, Moskovskiy prospektā 11/1 darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Par Vīzu centra pakalpojumiem no pieteikuma iesniedzēja tiek iekasēta papildu samaksa.

Papildu informācija pieejama, zvanot pa tālruni +375 17 388 75 55 vai „Pony Express” mājaslapā http://pony-visa.by.

  

* Pieteikumus Šengenas vīzas noformēšanai bez iepriekšēja pieraksta konsulātā var iesniegt šādas personu kategorijas:

 - Latvijas valstspiederīgo (pilsoņu, nepilsoņu) laulātie un bērni

 - Etniskie latvieši, līvi un viņu laulātie un bērni

 - Ģimenes locekļi vienīgi Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā izpratnē*) 

        *Šī direktīva attiecas vienīgi uz tiem ES pilsoņiem, kuri ceļo uz kādu ES dalībvalsti, kas nav to valstspiederības valsts, vai jau uzturas tur, proti, ES pilsonis īsteno vai jau ir īstenojis savas tiesības brīvi pārvietoties;

 - Personas, kuru ieceļošanas mērķis ir radinieka slimība vai bēres Latvijā;

 - Dienesta un diplomātisko pastu turētāji;

 - Personas, kuras pieprasa D vīzu uzturēšanās atļaujas saņemšanai;

 - Baltkrievijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā darbinieku un diplomātu privātie viesi;

 - Latvijā akreditētie Baltkrievijas masu mediju pārstāvji.

 

Šengenas vīzu pieteicējiem tiek veikta biometrisko datu iegūšana (pirkstu nospiedumi). Personām, kuras sasniegušas 12 gadu vecumu, iesniedzot vīzu pieteikumus konsulātā vai Vīzu centrā, jāierodas personīgi.

Iesniedzot dokumentus vīzas pieteikumam, jāizmanto Šengenas vīzas pieteikuma elektroniskā anketa. Pirms ierašanās konsulātā anketa jāizdrukā un jāparaksta.

 

VIETĒJĀS PIEROBEŽAS SATIKSMES ATĻAUJAS

Pieteikumi vietējās pierobežas satiksmes atļauju saņemšanai konsulātā tiek pieņemti bez iepriekšēja pieraksta.

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieteikuma anketa

Informācija par vietējo pierobežas satiksmi ar Latviju