Konsulārā informācija

11.06.2021. 09:05

Uzmanību – Latvijas vēstniecība Baltkrievijā uz nenoteiktu laiku ir pārtrauksi konsulāro funkciju veikšanu.

Latvijas valstspiederīgos, kas nokļuvuši ārkārtas situācijā Baltkrievijā un kuriem nepieciešama konsulārā palīdzība (piemēram, ir nozudis personu apliecinošs dokuments), lūdzam sazināties ar jebkuras ES dalībvalsts vēstniecību Minskā vai ar Latvijas konsulātu Vitebskā, vai ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu pa diennakts tālruni ārkārtas situācijām +371 26337711.

Par iespējām saņemt konsulāros pakalpojumus (pases/ID, izziņas, uzturēšanās atļaujas u.c.) lūdzam sazināties ar jebkuru Latvijas pārstāvniecību (piemēram, konsulātu Vitebskā, vēstniecību Ukrainā, vēstniecību Polijā u.c.).

Personām, kurām ieceļošanas vīza ir nepieciešama, lai dotos uz tuva radinieka bērēm, aicinām ar savu lūgumu griezties pie Latvijas Valsts robežsardzes un prasīt vīzu uz robežas.

Personām, kurām ieceļošanas vīza ir nepieciešama tuva radinieka smaga slimības dēļ, vispirms no Latvijas Valsts robežsardzes jāsaņem rakstiska iebraukšanas atļauja, un pamatojoties uz šo atļauju jāvēršas Latvijas konsulātā Vitebskā vīzas saņemšanai.

 No 7. jūnija dokumentus D vīzas saņemšanai Latvijas konsulātā Vitebskā (dokumentus iesniedzot Pony Express vīzu centrā Vitebskā) var iesniegt Baltkrievijā dzīvojošas šādas personu kategorijas:

 • darbinieki un speciālisti, kuru ieceļošanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi LIAA (arī sezonas strādnieki);
 • personas, kuras ir saņēmušas pozitīvu lēmumu no PMLP par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai reģistrāciju un kurām atļauta ieceļošana Latvijā atbilstoši MK noteikumiem Nr.360 (09.06.2020);
 • preču un kravu pārvadātāji;
 • pilna laika un apmaiņas programmās studējošie, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un ierašanās Latvijā ir nepieciešama studiju programmas apguvei;
 • sportisti uz darba līguma pamata;
 • kultūras darbinieki, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai.

No 10. jūnija Šengenas (C) vīzas Latvijas vārdā Minskā izsniedz Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Baltkrievijā. Šengenas vīzas pieteikuma dokumentus var iesniegt Vācijas vēstniecībā personas, kas dzīvo ārpus Vitebskas apgabala un ietilpst kādā no šādām kategorijām:

 • Latvijas valstspiederīgo un ES pilsoņu laulātie un bērni līdz 21 gada vecumam;
 • darbinieki un speciālisti, kuru ieceļošanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi LIAA (ja ir Latvijas puses uzņēmuma ielūguma vēstule angļu vai krievu valodā vai PMLP ielūgums angļu valodā);
 • starptautiskie preču un kravu pārvadātāji (ja ir Latvijas puses uzņēmuma ielūguma vēstule angļu vai krievu valodā vai PMLP ielūgums angļu valodā);
 • jūrnieki, kuriem jānokļūst savā darba vietā uz kuģa;
 • sportisti, sporta darbinieki, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvji, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā (ja ir Latvijas puses uzņēmuma ielūguma vēstule angļu vai krievu valodā vai PMLP ielūgums angļu valodā).

NB! Lūdzam ņemt vērā, ka vīzu pieteikumu iesniegšana Vācijas vēstniecībā Minskā notiek šādi:

 • Personām vispirms jāvēršas Latvijas konsulātā Vitebskā, lai saņemtu saskaņojumu dokumentu  iesniegšanai Vācijas vēstniecībā;
 • Personām jāraksta uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un jāpievieno visi nepieciešamie ieceļošanas mērķi pamatojošie dokumenti;
 • Konsulāts Vitebskā informē Vācijas vēstniecību par minēto pieteikumu;
 • Vācijas vēstniecība Minskā sazinās ar vīzas pieteicēju, lai vienotos par vīzas pieteikuma iesniegšanas laiku.

Kā līdz šīm, dokumentus vīzu saņemšanai var iesniegt sekojošas personu kategorijas, kurām pieraksta adrese ir Vitebska vai Vitebskas apgabals:

 • starptautiskie kravu  pārvadātāji īstermiņa (C) un ilgtermiņa (D) vīzām uz Latviju;
 • Latvijas valstspiederīgo  ģimenes locekļi (neatkarīgi no pilsonības - laulātie, bērni līdz 21 gada vecumam un personas, kas atrodas aizbildnībā vai apgādībā);
 • jūrnieki, lai nokļūtu savā darbavietā uz kuģa vai atgrieztos no tās;
 • personas atbilstoši MK 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 37. punktam, kuras ir saņēmušas pozitīvu lēmumu no PMLP par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai reģistrāciju, vai pozitīvu lēmumu no PMLP par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai reģistrāciju;
 • personas, kas ierodas Latvijā humānu apsvērumu dēļ (piemēram, bēres vai smaga radinieku slimība);
 • darbinieki un speciālisti, kuru ieceļošana Latvijā nepieciešama komersantu saistību izpildei un to apliecinājusi LIAA;
 • sportisti, sporta darbinieki, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvji, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā. Sportistiem, kuri plāno ieceļot uz darba līguma pamata, nepieciešams uzrādīt LIAA apliecinājuma vēstuli;
 • pilna laika un apmaiņas studenti, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un studiju organizēšanu klātienē.
 • ārzemnieki, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros ir saskaņojusi Veselības inspekcija;
 • kultūras darbinieki, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai.

Visiem, kuri ieceļo Latvijā, ir jāaizpilda elektroniskās anketas, kas pieejamas vietnē covidpass.lv.  Papildus informācija šeit.

Dokumenti iesniedzami vīzu centrā "Pony Express" Vitebskā, Moskovskiy prospektā 11/1 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 bez iepriekšēja pieraksta. Par vīzu centra pakalpojumiem no pieteikuma iesniedzēja tiek iekasēta papildu samaksa. Papildu informācija pieejama, zvanot pa tālruni +375 17 388 75 55 vai „Pony Express” mājaslapā http://pony-visa.by.

Personas ar dzīvesvietu Vitebskas apgabalā, kurām  nepieciešams ieceļot Latvijā humānu apsvērumu dēļ, dokumentus var iesniegt konsulātā, iepriekš sazinoties pa tālruni: +375 212 614 482.

 

Pieteikumus Šengenas vīzas noformēšanai bez iepriekšēja pieraksta konsulātā var iesniegt šādas personu kategorijas:

 1. etniskie latvieši, līvi, viņu laulātie un bērni;
 2. personas, kuru ieceļošanas mērķis ir radinieka smaga slimība vai bēres;
 3. ģimenes locekļi vienīgi Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā izpratnē;
 4. diplomātisko un dienesta pasu turētāji;
 5. Baltkrievijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā darbinieku un diplomātu privātie viesi;
 6. personas, kuras dodas uz Latviju oficiālā vizītē (uzrādot nosūtošās organizācijas vēstuli un uzņemošās puses apliecinājumu par oficiālu vizīti).

 

Šengenas vīzu pieteicējiem tiek veikta biometrisko datu iegūšana (pirkstu nospiedumi). Personām, kuras sasniegušas 12 gadu vecumu, iesniedzot vīzu pieteikumus konsulātā vai vīzu centrā, jāierodas personīgi.

Iesniedzot dokumentus vīzas pieteikumam, jāizmanto Šengenas vīzas pieteikuma elektroniskā anketa. Pirms ierašanās konsulātā anketa jāizdrukā un jāparaksta.

 

VIETĒJĀS PIEROBEŽAS SATIKSMES ATĻAUJAS

Šobrīd pieteikumi vietējās pierobežas satiksmes atļauju saņemšanai konsulātā netiek pieņemti

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieteikuma anketa

Informācija par vietējo pierobežas satiksmi ar Latviju