Latvijas Ārlietu resora un dienesta izveidošanas sākums 1918–1921

26.07.2019. 18:04