Pārskatīti 2019. gada diasporas atbalsta projektu iesniegšanas termiņi

03.04.2019. 17:24

Atsaucoties uz interesi pieteikt projektus, kurus plānots realizēt jau jūnijā, un izvērtējot pieejamos finanšu līdzekļus, informējam, ka ir pārskatīti projektu pieteikšanas termiņi 2019. gadā plānotajiem projektiem:

  • 30. aprīlis projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2019. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim;
  • 15. jūlijs;
  • 15. oktobris

Vienlaikus informējam, ka 2019. gada prioritātes nav mainītas, atbalstām projektus, kuri veicina:

  • latviskās identitātes un piederības stiprināšanu un latviešu valodas saglabāšanu, kā arī kultūras izpēti un saglabāšanu;
  • mērķtiecīgu diasporas iesaistīšanu Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un zinātnes attīstīšanā;
  • diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšanu;
  • remigrāciju.

Ņemot vērā vēstniecību un pārstāvniecību iesaisti projektu izskatīšanā, pirms projektu iesniegšanas lūgums kontaktēties ar attiecīgo vēstniecību vai pārstāvniecību par projektu iesniegšanas termiņiem tajā. Tas vēstniecībām un pārstāvniecībām nodrošinās iespēju izskatīt projektus un līdz izsludinātajiem termiņiem iesniegt tos Ārlietu ministrijā.

Informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā – Aktualitātes – Saites – Tautiešiem ārzemēs – Projektu iesniegšanas kārtība: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/projektu-iesniegsanas-kartiba 

Par projektu izstrādāšanas un iesniegšanas jautājumiem rekomendējam savlaicīgi konsultēties ar Latvijas pārstāvniecību (vēstniecība vai konsulāts), nerezidējošo vēstnieku vai (valstī, kurā nav vēstniecības, konsulāta vai nerezidējoša vēstnieka) ar Ārlietu ministriju.

Aicinām projektus iesniegt savlaicīgi, rēķinoties ar to, ka otrajā pusgadā komisijai pieejamais atlikušais finansējums varētu būt ierobežotā apjomā.