Krievijas ārzemju literatūras bibliotēkā atklāts Latvijas grāmatu stends.

08.03.2018. 16:06
  • Ārlietu dienests Latvijas valsts simtgadei

Šī gada 5.martā vēstnieks Māris Riekstiņš Krievijas Ārzemju literatūras bibliotēkā atklāja Latvijas simtgadei veltītu grāmatu stendu. Atklāšanas pasākumā ar Knuta Skujenieka bilingvālo dzejoļu krājumu “Basās zvaigznes” un Ingunas Cepītes romānu “Ulsiks” piedalījās atdzejotāja Olga Pētersone un autore Inguna Cepīte.

Stends sastāv no piecdesmit sešām grāmatām, kuras pārstāv ļoti dažādus Latvijas izdevējus. Īpašās kolekcijas mērķis ir sniegt ieskatu pēdējo gadu Latvijas grāmatniecībā, tās satura un formu dažādībā, poligrāfiskajā kvalitātē, ar kuras augsto līmeni Latvijas grāmatizdevēji vienmēr ir lepojušies. Tā ir vēlme parādīt un atklāt citu tautību cilvēkiem savas kultūras un mākslas vērtības, izcilās kultūras personības, kā arī Latvijas atvērtību un interesi par citu tautu kultūrām. 

Grāmatu kolekciju sagatavojusi Latvijas Grāmatizdevēju asociācija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Republikas vēstniecību Krievijas Federācijā. 

 Grāmatu stends piedāvā iespēju iepazīties ar latviešu un krievu kultūras mijiedarbību interesantos bilingvālos izdevumos: dzejas antoloģijā Latviešu/krievu dzeja = Латышская/русская поэзия (2011) ir apkopoti dzejoļi, kurus krievu valodā sarakstījuši latviešu literatūrai piederīgi autori, sākot no 19.gs. līdz pat mūsdienām vai literātu grupas Orbīta prozas darbu izlase (Проза = Proza, 2014). Bilingvālos izdevumus pārstāv arī ievērojamā latviešu dzejnieka Knuta Skujenieka dzejoļu izlase Basās zvaigznes  = Босые звёзды (2016) - tulkotājas Olgas Pētersones darbu par izcilu atzinis pats dzejnieks. Interesenti noteikti pamanīs izdevniecības Neputns vizuāli askētisko, bilingvālo  "samta" sēriju, kurā izdoti Latvijas mūsdienu dzejnieka Semjona Haņina dzejas izlase un krievu klasiķa Nikolaja Gumiļova dzejoļi. 2014.gadā izdevniecība Zinātne izdeva ievērojamo senkrievu literatūras pieminekli Teika par Igora karagaitu (Слово о полку Игореве), tā tulkojums latviešu valodā ir divu izcilu latviešu dzejnieku Ulda Bērziņa un Knuta Skujenieka kopdarbs.       

Vairāk kā 10 grāmatas iepazīstina ar Latvijas mākslu un tās ievērojamiem pārstāvjiem. Liela daļa no stendā pārstāvētajiem latviešu mākslas klasiķiem savās dzīves un daiļrades gaitās ir bijuši cieši saistīti ar Krieviju (Kārlis Hūns, Jūlijs Feders, Vilhelms Purvītis, Gustavs Klucis, Aleksandra Beļcova). Par starptautisku atzinību iemantojušo mūsdienu latviešu režisoru Alvi Hermani, kura izrādes un iestudējumi guvuši visprestižākās balvas arī Krievijā, stāsta albums Alvis Hermanis (2016) un režisora dienasgrāmata, tulkota krievu valodā Hermanis, Alvis. Дневник : 2015/2016. (2017).  

Vairāki izdevumi veltīti Latvijas vēsturei un etnogrāfijai : Kalnins, Mara. The ancient amber routes : travels from Riga to Byzantium (2016), Jansone, Aija. Austrumvidzemes rakstainie dūraiņi : 20. gadsimta otrā puse - 21. gadsimta sākums = Patterned mittens of Eastern Vidzeme : 2nd half of the 20th century - early 21st century (2014), 1896. Latviešu etnogrāfiskā izstāde = 1896. Latvian ethnographic exhibition (2016) u.c.

Savdabīgu, krāsainu un dzīvespriecīgu akcentu kolekcijai piešķir bērniem domātie izdevumi, ko pārstāv izdevniecības Pētergailis, Jānis Roze, Liels un Mazs ar angļu valodā izdotajām latviešu tautas brīnumpasakām  (Latvian Fairy Tales, 2017), ievērojamā latviešu dzejnieka Jāņa Baltvika bērnu dzeju (Baltvilks, Jānis. Brother Oak, Sister Linden, 2017), pazīstamo latviešu bērnu autoru Jura Zvirgzdiņa un Ineses Zanderes grāmatām.    

Jau vairākas desmitgades Viskrievijas Ārzemju literatūras bibliotēku vieno sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tādēļ kolekcijā ir iekļauts izdevums par bibliotēkas jauno ēku (Latvijas Nacionālā bibliotēka : arhitekts Gunārs Birkerts = National Library of Latvia : architect Gunnar Birkerts, 2015), divu starptautisku izstāžu katalogi, veltīti grāmatniecības vēsturei (Manas grāmatas, mans laiks 1514 = My books, my time 1514 (2014) un reformācijas kustības 500.gadei (Luters. Pagrieziens = Luther. The Turn, 2017), kā arī bagātīgi ilustrētais, Latvijas vēsturei veltītais albums Terra Mariana 1186-1888, kura orģinālais pirmizdevums vienīgajā eksemplārā tapis 19.gs. beigās un atrodas Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā, Romā.

Latvijas grāmatu stends Krievijas ārzemju literatūras bibliotēkā ir viena no Latvijas valsts simtgades Latvijas Ārlietu ministrijas koordinētās Publiskās diplomātijas programmas norisēm.

Latvijas simtgadei veltītu grāmatu stendu ir atbalstījuši:

Dienas Grāmata,

Jānis Roze,

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs,

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts,

Latvijas Nacionālā bibliotēka,

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība,

Latvijas Vēstnesis,

Liels un mazs,

Mansards,

Muretart,

Neputns,

Orbīta,

Pētergailis,

Sana Solaris,

VESTA-LK,

Zinātne,

Zvaigzne ABC.