Līdz 1.februārim jāiesniedz diasporas atbalsta projektu pieteikumi 2018.gadam

25.01.2018. 15:19

Arī 2018.gadā Ārlietu ministrija turpinās sniegt finansiālu atbalstu iepriekšējā apmērā  diasporas organizāciju un  pārstāvniecību  projektiem, veicinot diasporas aktivitātes kultūras, izglītības, ekonomikas un sporta jomās.

Līdz 2018.gada 1.februārim aicinām diasporas organizācijas pieteikties atbalstam tiem projektiem, kuru norise plānota pēc 2018. gada 1.marta.

Kā jau iepriekš ziņots, projektu pieteikumu pieņemšana 2018.gada janvāra un februāra mēnešos plānotajiem pasākumiem noteikta līdz 2017.gada 1.decembrim.

Par turpmākajiem 2018.gada projektu iesniegšanas termiņiem informēsim papildus.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Ārlietu ministrijā saskaņā ar 2017. gada 20. jūlijā apstiprināto “Kārtību, kādā Ārlietu ministrija atbalsta Latvijas diasporu un tās organizāciju veidotos projektus”. Ar Kārtību var iepazīties šeit.

Ja diasporas organizācijas mītnes valstī ir Latvijas vēstniecība, konsulāts vai nerezidējošais vēstnieks, diasporas organizācijas iesniedz projektus vēstniecībai, konsulātam vai nerezidējošam vēstniekam, bet valstī, kurā nav vēstniecības, konsulāta vai nerezidējoša vēstnieka, diasporas organizācija vai diasporas reģionālās organizācijas iesniedz tieši Ārlietu ministrijai.

Par projektu izstrādāšanas un iesniegšanas jautājumiem rekomendējam savlaicīgi konsultēties ar Latvijas pārstāvniecību (vēstniecība vai konsulāts) vai nerezidējošo vēstnieku.