Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes divpusējās attiecības

29.05.2018. 09:15

Latvijas un Zviedrijas sadarbības pamatā ir kopīga vēlme nodrošināt stabilitāti, drošību un labklājību Baltijas jūras reģionā un Eiropā kopumā. Notiek regulārs valsts augstāko amatpersonu dialogs, noturīga un sekmīga ir praktiskā sadarbība starp parlamentiem, nozaru ministrijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Zviedrija ir viena no nozīmīgākajām Latvijas ekonomiskās sadarbības partnervalstīm, cieši ir abu valstu sakari kultūras un izglītības jomā. 12.Saeimā ir izveidota Deputātu grupa sadarbībai ar Zviedrijas parlamentu – Riksdāgu.

 

 DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU HRONOLOĢIJA

1921. gada 5. februārī Zviedrija atzina Latvijas valsti de iure. Abu valstu diplomātiskās attiecības tika atjaunotas 1991. gada 28. augustā. Zviedrijas vēstniecība, kas Rīgā tika atklāta 1991. gada 29. augustā, bija viena no pirmajām ārvalstu vēstniecībām Latvijā.

Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Zviedrijas Karalistē no 2017. gada 7. septembra ir Marģers Krams. Zviedrijas Karalistes ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā no 2017. gada 11. septembra ir Annika Jagandere (Annika Jagander).

Zviedrijas Karalistē darbojas astoņi Latvijas Republikas goda konsuli: Andris Nolendorfs Kalmāras lēnī (Kalmāra), Egils Linge (Egil Linge) Gotlandes lēnī (Visbija), Agrita Mārtiņsone Blēkinges lēnī (Karlskrūna), Jūnass Stēns (Jonas Steen) Rietumjētlandes lēnī (Gēteborga), Stafans Nordstrēms (Staffan Nordström) Ērebrū lēnī un Sēdermanlandes lēnī (Ērebrū), Pēters Šēlds (Peter Sköld) Vesterbotenas lēnī (Ūmeo), Andreass Pitliks (Andreas Pitlik) Skones lēnī (Malme) un Šels Jelms (Kjell Hjelm) Norbotenas lēnī (Lūleo).

 EKONOMISKĀ SADARBĪBA

Latvijas un Zviedrijas ekonomiskā sadarbība ir ļoti aktīva. Zviedrija ir sestais lielākais Latvijas ārējās tirdzniecības partneris.

2017. gadā Latvijai ar Zviedriju saglabājās pozitīva preču tirdzniecības bilance 267,36 MEUR apmērā. Savukārt eksporta apjoms uz Zviedriju veidoja 700,66 MEUR. Galvenās preču eksporta nozares bija koksne un tās izstrādājumi (26,18%); metāli un to izstrādājumi (13,44%); akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (11,36%); mašīnas un mehānismi. Importa apjoms no Zviedrijas veidoja 433,3 MEUR. Galvenās importēto preču nozares bija mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (24,18%); transportlīdzekļi (14,70%); metāli un to izstrādājumi (12,25%); koksnes papīrmasa; papīrs un kartons (8,37 %).

Latvija jo īpaši vēlas stiprināt ekonomisko sadarbību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kā arī inovāciju jomās.

Zviedrija ir pārliecinoši lielākais ārvalstu investors Latvijā. Nozīmīgākie ieguldījumi veikti banku sektorā, kā arī telekomunikāciju nozarē. Saskaņā ar Lursoft un Latvijas Bankas datiem 01.03.2018. Latvijā bija reģistrēti apmēram 750 Zviedrijas – Latvijas kopuzņēmumi. Zviedrijas tiešās investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā veidoja 1 321,5 MEUR.

Par tradīciju kļuvusi Zviedrijas Biznesa balvas pasniegšana Latvijas inovatīvākajiem, idejām bagātākajiem un ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem. Balva ir nozīmīgs Latvijas un Zviedrijas sadarbības labās prakses piemērs.

Stokholmā darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība, kas Latvijas uzņēmējiem kalpo par tiltu uz Zviedrijas tirgu, kā arī veicina Zviedrijas investīciju ienākšanu Latvijā. Lai rastu konkrētus risinājumus Latvijas uzņēmumu eksporta apjomu palielināšanai un tirgu paplašināšanai, LIAA pārstāvniecība ciešā sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Zviedrijā rīko regulāras Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijas, kontaktbiržas un citus pasākumus.

KULTŪRAS SAIKNES

Sadarbība ar Zviedriju kultūras jomā ir tradīcijām bagāta un intensīva. Tā notiek galvenokārt starp atsevišķām kultūras un mākslas organizācijām, bieži vien ar Latvijas vēstniecības Zviedrijā, Zviedrijas vēstniecības Latvijā, Ziemeļu Ministru padomes un Zviedrijas Institūta atbalstu.

2014. gadā, kad Rīga un Zviedrijas pilsēta Ūmeo bija Eiropas Kultūras galvaspilsētas, noritēja vairāki augstvērtīgi kultūras pasākumi, tika īstenoti daudzveidīgi kopprojekti, kā arī izveidojās jauni kontakti turpmākai sadarbībai.

Ciešas saites vieno Latvijas un Zviedrijas ekspertus muzeju, pieminekļu aizsardzības, bibliotēku, kā arī kultūrizglītības jomā.

Pateicoties vairākus gadus ilgušajai sadarbībai ar Zviedrijas Nacionālo Mākslas muzeju, atjaunotā Bauskas muzeja ekspozīcija ir papildināta ar Kurzemes hercogistes aristokrātu portretu kopiju galeriju. Nozīmīga ir bijusi arī Latvijas un Zviedrijas kultūras mantojuma aizsardzības speciālistu sadarbība, kopīgi realizējot projektu “Ēku restaurācija Latvijā”, kura ietvaros tika restaurēta Ungurmuižas kungu māja, Rāmavas muiža un Sabiles sinagoga.

Ilgstoši profesionālie kontakti saista Latvijas Nacionālo bibliotēku un Zviedrijas Karalisko bibliotēku. Upsalas Universitātes bibliotēkas latviešu trimdas periodikas dāvinājumi bija būtisks LNB krājuma papildinājums.

Abu valstu mūziķi un diriģenti regulāri piedalās koncertos un festivālos Latvijā un Zviedrijā. Piemēram, 2017. gada augustā Starptautiskajā garīgās mūzikas festivāla centrālais notikums bija zviedru komponista Svena Dāvida Sandstrēma Mesijas atskaņojums Māra Sirmā vadībā ar paša autora klātbūtni. Savukārt kamerorķestris Sinfonietta Rīga ir biežs un gaidīts viesis Zviedrijā.

Notiek aktīva literatūras tulkošana. Latvijas izdevniecības regulāri izdod zviedru autoru darbus, Zviedrijā nāk klajā latviešu rakstnieku darbu tulkojumi.

Kultūrizglītības projektos ar Zviedriju sadarbojas vairākas Latvijas augstskolas, nozīmīgs ir Latvijas Kultūras akadēmijas devums, studentiem piedāvājot apgūt studiju virzienu „Starptautiskie kultūras sakari Latvija – Zviedrija”.

Kultūras saišu nostiprināšanai aktīvi tiek izmantotas iespējas, ko sniedz Latvijas valstiskuma simtgades kopīga atzīmēšana.

 SADARBĪBA IZGLĪTĪBĀ UN ZINĀTNĒ

Latvijas un Zviedrijas visu līmeņu izglītības institūcijas piedalās dažādās ES programmās, t.sk. aktīvi sadarbojas Erasmus+ un ar to saistītajos projektos. Studentu, mācībspēku un pētnieku apmaiņai un kontaktiem plašas iespējas paver arī Ziemeļvalstu Ministru padomes īstenotā izglītības programma NORDPLUS. Tiek izmantotas iespējas, ko sniedz Baltijas jūras reģiona pētniecības un attīstības programma BONUS.

Ievērojams Zviedrijas ieguldījums Latvijas un Baltijas augstākās izglītības sistēmā ir iesaiste Rīgas Ekonomikas augstskolas (REA) un Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) izveidē un to attīstībā. Augstu vērtējama REA un RJA aktīvā darbība attīstības sadarbības programmu īstenošanā Austrumu partnerības, Centrālāzijas un Dienvidaustrumu Eiropas valstu jauniešiem.

Pēdējos gados vērojama jauna tendence – palielinās Zviedrijas vidējo mācību iestāžu absolventu interese par izglītības iespējām Latvijā. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošajiem datiem 2017./2018. mācību gadā Latvijas augstskolās studēja 396 Zviedrijas studenti, no kuriem 374 - Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studiju programmās.

Latvijas un Zviedrijas zinātniskās institūcijas sadarbojas ES programmas Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) ietvaros. Sadarbojoties ar Zviedrijas partneriem, 2017. gadā tika īstenoti 43 projekti.

2016. gada februārī tika atklāts Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta sadarbībā ar Zviedrijas partneriem – Karalisko Tehnoloģiju institūtu un pētniecības institūtu RISE Acreo – īstenotais projekts CAMART2, lai attīstītu Cietvielu fizikas institūta ekselences centru materiālzinātnēs, kas būtiski sekmētu Latvijas zinātnes pozīciju starptautiskajā pētniecības un inovāciju telpā.

 NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

Zviedrijas amatpersonu vizītes Latvijā   
27.04.2018. Zviedrijas kroņprinceses Viktorijas (Crown Princess Victoria) un kroņprinča Daniela (Crown Prince Daniel) vizīte Latvijā
26.08.2016.   Ārlietu ministres Margotas Valstrēmas (Margot Wallström) vizīte, dalība NB8 ārlietu ministru sanāksmē Rīgā
15.06.2015. Kroņprinceses Viktorijas (Crown Princess Victoria) dalība ES Baltijas Jūras reģiona stratēģijas forumā
02.02.2015. Parlamenta spīkera Urbana Alīna (Urban Ahlin) vizīte
23.01.2015. Ārlietu ministres Margotas Valstrēmas (Margot Wallström) darba vizīte
09.01.2015. Attīstības sadarbības ministres Isabellas Lēvinas (Isabella Lövin) dalība Eiropas gada attīstībai atklāšanās pasākumā Rīgā
21.10.2014. Premjerministra Stefana Levēna (Stefan Löfven) darba vizīte
17.09.2014.  Kroņprinceses Viktorijas (Crown Princess Victoria) darba vizīte
25.-28.03.2014.  Karaļa Kārļa XVI Gustava (King Carl XVI Gustaf) un karalienes Silvijas (Queen Silvia) valsts vizīte. Karalisko pāri pavadīja ārlietu ministrs un valsts sekretāre uzņēmējdarbības jautājumos
17. 01.2014. Parlamenta priekšsēdētāja Pēra Vesterberga (Per Westerberg) vizīte
09.01.2014. Ārlietu ministra Karla Bilta (Carl Bildt) vizīte (Cicerona balvas saņemšana Saeimā)
06.-08.12.2013. Aizsardzības ministres Kārinas Enstrēmas (Karin Enström) neoficiālā vizīte
06.-07.09.2013. Ārlietu ministra Karla Bilta (Carl Bildt) vizīte, dalība „Rīgas konferencē”
20.03.2013. Karalienes Silvijas (Queen Silvia) vizīte (dalība labdarības organizācijas „Mentor Latvija” ikgadējā sanāksmē un seminārā „Ieguldīt jaunatnē – Latvijas nākotnē”, tikšanās ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu)
27.-28.02. 2013. Premjerministra Frederika Reinfelta (Fredrik Reinfeldt) vizīte, dalība Ziemeļu Nākotnes forumā
10.12. 2012. Aizsardzības ministres Kārinas Enstrēmas (Karin Enström) vizīte
01.02.2012. Finanšu ministra Anderša Borga (Anders Borg) vizīte
28.11.2011. Ārlietu ministra Karla Bilta (Carl Bildt) darba vizīte
18.02.2011. Premjerministra Fredrika Reinfelta (Fredrik Reinfeldt) oficiālā vizīte. Delegācijā ārlietu ministrs Karls Bilts (Carl Bildt)
03.03.2010. Premjerministra biroja ES lietu ministres Birgitas Ulsones (Birgitta Ohlsson) darba vizīte, tikšanās ar ārlietu ministru Māri Riekstiņu
05.02. 2009. Ārlietu ministra Karla Bilta (Carl Bildt) vizīte
03.-04.06.2008. Premjerministra Frederika Reinfelta (Fredrik Reinfeldt) vizīte, dalība Baltijas jūras valstu padomes premjerministru samitā
22.-23.01.2007. Ārlietu ministra Karla Bilta (Carl Bildt) darba vizīte
21.08.2006. Parlamenta spīkera Bjērna fon Sīdova (Björn von Sydow) vizīte, dalība Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas 15. gadskārtas svinībās
17.05.2006. Karalienes Silvijas (Queen Silvia) vizīte Latvijā, dalība bāreņu un bez vecāku gādības palikušo jauniešu centra “Dzīvesprieks” 10 gadu jubilejas svinībās
12.11.2003. Ārlietu ministres Lailas Freivaldes (Laila Freivalds) darba vizīte
23.10.2003. Parlamenta spīkera Bjērna fon Sīdova (Björn von Sydow) vizīte
27.06.2003. Ārlietu ministres Annas Lindas (Anna Lindh) darba vizīte
26.05.2003. Premjerministra Jērana Pēršona (Göran Persson) vizīte Latvijā
25.03.2002. Ārlietu ministres Annas Lindas (Anna Lindh) darba vizīte
17.08.2001. Karaļa Kārļa XVI Gustava (King Carl XVI Gustaf) vizīte, izstādes “Trīs zvaigznes. Trīs kroņi.” atklāšana kopā ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi–Freibergu
07.03.2001. Kroņprinceses Viktorijas (Crown Princess Victoria) vizīte, Rīgas Juridiskās augstskolas inaugurācija kopā ar Valsts prezidenti V.Vīķi–Freibergu
10.11.2000. Ārlietu ministres Annas Lindas (Anna Lindh) vizīte
27.06.2000. Premjerministra Jērana Pēršona (Göran Persson) darba vizīte
17.05.2000. Ārlietu ministres Annas Lindas darba vizīte
15.04.1998. Premjerministra Jērana Pēršona (Göran Persson) darba vizīte
21.05.1996. Karalienes Silvijas (Queen Silvia) vizīte, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo jauniešu centra “Dzīvesprieks” atklāšana kopā ar Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa kundzi Ainu Ulmani
08.11.1994. Karaļa Kārļa XVI Gustava vizīte, Rīgas Ekonomikas augstskolas atklāšana kopā ar Valsts prezidentu Gunti Ulmani
10.-11.09.1992. Karaļa Kārļa XVI Gustava (King Carl XVI Gustaf) un karalienes Silvijas (Queen Silvia) valsts vizīte
7.-8.07.1992. Premjerministra Karla Bilta (Carl Bildt) darba vizīte
 
Latvijas amatpersonu vizītes Zviedrijā
26.05.2018. Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Zviedrijā. Baltijas valstu ārlietu ministru tikšanās ar Zviedrijas ārlietu ministri Margotu Valstrēmu (Margot Wallström) un dalība Baltiešu dienu svinībās Skansenas brīvdabas muzejā par godu Baltijas valstu simtgadēm
30.08.2016. Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte, atzīmējot 25 gadus kopš Zviedrijas un Baltijas valstu diplomātisko attiecību atjaunošanas
03.-04.07.2016. Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte, dalība Almedālenas Baltijas sarunās
17.06.2016. Ministru prezidenta Māra Kučinska darba vizīte

10.-11.01.2016.

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte, arī dalība Sēlenas Drošības konferencē

20.12.2013. Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte
26.-27. 08.2012. Ministru prezidenta Valda Dombrovska vizīte, dalība Jārla Jalmarsona (Jarl Hjalmarson) fonda organizētajā konferencē „Pārejas izaicinājumi – kā apturēt negatīvās tendences Austrumu partnerības valstīs” Visbijā
07.05.2012. Ministru prezidenta Valda Dombrovska darba vizīte
15.08.2011. Ministru prezidenta Valda Dombrovska vizīte, dalība Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas divdesmitgades svinībās
9.-11.05.2011. Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas vizīte
08.02.2011. Ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska darba vizīte
13.-15.05.2010. Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes dalība Eiropas parlamentu vadītāju sanāksmē Stokholmā
26.10.2009. Ministru prezidenta Valda Dombrovska dalība Baltijas valstu un Ziemeļvalstu premjerministru (NB8) sanāksmē Stokholmā
05.10.2009. Ministru prezidenta Valda Dombrovska darba vizīte, dalība Baltic Development Forum, divpusēja tikšanās ar Zviedrijas premjerministru Fredriku Reinfeltu
11.05.2009. Ministru prezidenta Valda Dombrovska darba vizīte
24.-25.09.2008. Ministru prezidenta Ivara Godmaņa darba vizīte un Gēteborgas grāmatu gadatirgus atklāšana, Latvijai esot galvenās viesu valsts statusā
27.08.2008. Ārlietu ministra Māra Riekstiņa darba vizīte
31.03.2008. Ministru prezidenta Ivara Godmaņa darba vizīte
04.-05.03.2008. Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes vizīte
17.01.2008. Ārlietu ministra Māra Riekstiņa vizīte Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē pasākumu programmas Stokholmā ietvaros
15.10.2007. Ārlietu ministra Arta Pabrika darba vizīte
19.09.2007. Valsts prezidenta Valda Zatlera darba vizīte
28.-30.06.2007. Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte, dalība Tālbergas forumā
12.06.2007. Ārlietu ministra Arta Pabrika vizīte, dalība BJVP ārlietu ministru sanāksmē
18.04.2007. Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte, dalība Globe Forum
15.11.2006. Ministru prezidenta Aigara Kalvīša darba vizīte
27.-30.06.2006. Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte, dalība Tālbergas forumā
31.03.-01.04.2005. Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas valsts vizīte
07.05.2004. Ministru prezidenta Induļa Emša darba vizīte
19.03.2004. Ārlietu ministra Riharda Pīka darba vizīte
27.01.2004. Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte, dalība Stokholmas starptautiskajā forumā "Genocīda novēršana: draudi un atbildības"
28.11.2002. Ārlietu ministres Sandras Kalnietes darba vizīte
01.06.2002. Valsts Prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte, dalība Zontu kongresā
03.04.2001. Ministru prezidenta Andra Bērziņa vizīte, Baltijas valstu premjerministru tikšanās ar Zviedrijas premjerministru Jēranu Pēršonu (Göran Persson)
12.12.2000. Ministru prezidenta Andra Bērziņa vizīte, Baltijas valstu gada noslēgums
28.09.2000. Ārlietu ministra Induļa Bērziņa darba vizīte
11.-12.04.2000. Saeimas priekšsēdētāja Jāņa Straumes oficiālā vizīte
30.11.-01.12.1999. Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas oficiālā vizīte
18.-19.11.1995. Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa valsts vizīte
10.-11.03.1992. Ministru prezidenta Ivara Godmaņa vizīte

LATVIJAS REPUBLIKAS DIVPUSĒJIE LĪGUMI AR ZVIEDRIJAS KARALISTI, KAS NOSLĒGTI KOPŠ 1990. GADA 4. MAIJA

Informācija par divpusējiem līgumiem ar Zviedriju  

 INFORMĀCIJAS AVOTI

Vispārējā informācija par Zviedriju:   http://sweden.se

Karaliskā ģimene:   http://www.kungahuset.se/

Parlaments:   http://www.riksdagen.se/

Valdība:   http://www.regeringen.se/

Ārlietu ministrija:   http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Latvijas vēstniecība Zviedrijā:   http://www.mfa.gov.lv/stockholm

Zviedrijas vēstniecība Latvijā:   http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Riga/

Zviedrijas statistikas aģentūra:   http://www.scb.se/