Pases un personas apliecības (eID) noformēšana

11.01.2021. 17:11

Latvijas vēstniecībā Zviedrijā personas var vērsties, lai noformētu pieteikumu jauna personu apliecinošu dokumenta – pases un/vai eID saņemšanai.

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo Zviedrijā un Iedzīvotāju reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu Zviedrijā.

Apmeklētāji vēstniecībā pases/eID noformēšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā.

Saskaņā ar grozījumiem Personu apliecinošu dokumentu likuma pārejas noteikumos, kas stājušies spēkā 2021. gada 1. janvārī, Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, ir pienākums saņemt arī personas apliecību (eID karti). Līdz ar to personas, kas sasniegušas 15 gadu vecumu, un kurām nav derīgas personas apliecības, jaunu pasi vēstniecībā var noformēt tikai vienlaikus ar personas apliecību.

Lai saņemtu pakalpojumu, vēstniecībā jāierodas personīgi, jāiesniedz sava Latvijas pase/eID karte vai policijas izziņa par dokumenta zudumu.

Bērniem līdz 5 gadu vecumam jāiesniedz 1 fotodarbnīcā uz balta fona fotografēta krāsaina fotogrāfija (35mm X 45mm).

Ja jauna pase/eID karte tiek saņemta sakarā ar vārda vai uzvārda maiņu, vai pilsonības reģistrāciju, tad pirms ierašanās vēstniecībā personu apliecinoša dokumenta noformēšanai jāveic ziņu aktualizācija Latvijas iedzīvotāju reģistrā.

Tuvāka informācija par pasu/eID noformēšanu pieejama šeit.

Par personu apliecinoša dokumenta noformēšanu ar vēstniecības starpniecību papildus valsts nodevai tiek iekasēta konsulārā atlīdzība 40 EUR apmērā no katras personas, kurai tiek noformēta pase/eID.

Tā kā personu apliecinoši dokumenti tiek izgatavoti PMLP Latvijā, pases / eID noformēšana un saņemšana ar vēstniecības starpniecību parastā kārtībā ilgst 5 nedēļas, steidzamā kārtībā 3 nedēļas.