Smēķēšanas aizliegums

02.12.2014. 19:09

Itālijā ar likumu aizliegta smēķēšana sabiedriskās vietās, tajā skaitā lidostās, stacijās, sabiedriskajos transportlīdzekļos, kafejnīcās un restorānos. Pretsmēķēšanas likuma pārkāpējiem tiek piemēroti naudas sodi no EUR 20 līdz pat EUR 275.

Naudas sods par smēķēšanu sabiedriskās vietās var tikt būtiski palielināts, ja noteikumu pārkāpums konstatēts ārstniecības un izglītības iestādēs, kā arī nepilngadīgu personu tiešā tuvumā.