Latvijas autovadītāja apliecības izmantošana Itālijā

01.03.2016. 11:59

Latvijā izdotās autovadītāja tiesības ir pielīdzināmas Itālijā izdotajām tiesībām. Ar Latvijā izdotajām autovadītāja tiesībām, kurām nav beidzies derīguma termiņš, autovadītājs var brīvi pārvietoties Itālijas teritorijā līdz to derīguma termiņa beigām. Autovadītāja tiesību derīguma termiņa beigās autovadītājam ir jāvēršas Itālijas Autotransporta direkcijā (Ufficio della Motorizzazione) ar lūgumu konvertēt Latvijā izdotās tiesības.

Autovadītāja tiesību konvertāciju var veikt arī pirms to derīguma termiņa beigām. Šādā gadījumā autovadītājs var lūgt izdot jaunas Itālijas tiesības vai konvertēt jau esošās tiesības uz atlikušo tiesību derīguma termiņu. Ja tiek lūgts izdot jaunas Itālijas autovadītāja tiesības, tad autovadītājam ir jāuzrāda arī jauna medicīniskā izziņa. Ja savukārt, tiek lūgts konvertēt esošās tiesības tikai uz esošo tiesību atlikušo derīguma termiņu, tad jauna medicīniskā izziņa netiek pieprasīta.

Latvijas valstspiederīgajam, kurš ir ieguvis pastāvīgās uzturēšanās tiesības (la residenza) Itālijā, savas autovadītāja tiesības ir jākonvertē (tas ir, jāsaņem jaunas Itālijas tiesības, kas atbilst esošajām Latvijas tiesībām):

  • pēc 2 gadiem kopš pastāvīgās uzturēšanas tiesību iegūšanas, ja attiecīgās autovadītāja tiesības ir izdotas bez termiņa ierobežojuma,
  • pirms attiecīgo tiesību derīguma termiņa beigām.

Jebkurā gadījumā Latvijas valstspiederīgajiem, kuriem ir Latvijā izdota autovadītāja apliecība, bet kuri ir ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās tiesības Itālijā, ir jāievēro Itālijas tiesību normas, kas nosaka autovadītāju tiesību derīguma termiņu un nepieciešamību iziet attiecīgās medicīniskās pārbaudes.

Sīkāka informācija par autovadītāja apliecību konvertāciju Itālijā: http://www.dgtnordovest.it/joomla/index.php?option=com_content&id=54:conversione-e-riconoscimento-di-patente-estera&Itemid=37

Nepieciešamības gadījumā vēstniecībā var saņemt izziņu par datiem no CSDD, tajā skaitā izziņu par autovadītāja apliecības datiem.