Ceļu satiksme Itālijā

02.12.2014. 19:09
 

Atsevišķi vērā ņemami punkti: 

 • Ieceļojot Itālijā ar transportlīdzekli, autovadītājam jābūt līdz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai, autovadītāja apliecībai, kā arī transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.
 • Automašīnu stikli nedrīkst būt tonēti tumšāk nekā paredzējis auto ražotājs.
 • Tālruņa izmantošana, vadot automašīnu, pieļaujama vienīgi ar brīvroku sarunu aprīkojuma palīdzību.
 • Drošības jostas obligāti lietojamas arī pasažieriem aizmugurējā sēdeklī.
 • Pieļaujamā alkohola koncentrācija asinīs autovadītājam nedrīkst pārsniegt 0,5 promiles.
 • Ātruma ierobežojumi: Apdzīvotās vietās - 50 km/h. Ārpus apdzīvotām vietām: 110 km/h - uz automaģistrālēm, 90 km/h - uz starppilsētu ceļiem.
 • Uz valsts nozīmes lielceļiem un starppilsētu ceļiem obligāti lietojamas tuvās gaismas arī dienas laikā. Pilsētās tuvo gaismu lietošana dienā nav obligāta. Mopēdiem un motocikliem tuvās gaismas jālieto vienmēr.

Pārkāpumi un sods

Maksimālā ātruma ievērošanu uz Itālijas ceļiem kontrolē gan ceļu policija, gan automātiskās ātruma noteikšanas kameras Autovelox, kas fiksē pārkāpēja auto valsts numurzīmes un ātrumu. Nopietnu satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumā papildus naudas sodu piemērošanai Itālijas Ceļu policijai ir tiesības arī arestēt pārkāpēja autovadītāja apliecību. Apturot autovadītāju, Ceļu policijas vai citu kārtībsargājošo struktūru darbinieki drīkst pieprasīt alkohola līmeņa pārbaudi autovadītāja elpā un asinīs. Ja vadītājs no šīm pārbaudēm atsakās, policistiem ir tiesības nekavējoties konfiscēt autovadītāja apliecību un transportlīdzekli.

Naudas sodi

Pēdējo gadu laikā Itālijā ir ievērojami palielinātas soda naudas, īpaši par pārkāpumiem, kas apdraud cilvēku drošību:

Par ķiveru un drošības jostu nelietošanu līdz 550,20 €
Telefonsarunas pie stūres nelietojot brīvroku sarunu iekārtu līdz 275,10 €
Bīstami manevri, rupji ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, agresīva braukšana, braukšana alkoholisko vai narkotisko vielu reibumā no 68,25 €
līdz 1083,60 €
   

Rīcība ceļu satiksmes negadījumā

Ceļu satiksmes noteikumi, tajā skaitā arī noteikumi, kā risināt avārijas situācijas, pašos pamatos ir līdzīgi kā Latvijā, tomēr atcerieties:  

 • Rūpējieties par savu un apkārtējo cilvēku, kā arī īpašuma drošību – lai netiktu nodarīti papildu zaudējumi.
 • Avārijas vietā nedrīkst tik veiktas nekādas izmaiņas, ciktāl tas nav pretrunā ar drošības pasākumiem.
 • Satiksmes negadījumos ar nelieliem materiāliem zaudējumiem jārūpējas, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēta turpmākā satiksme.
 • Negadījumā iesaistītajām personām ir pienākums sniegt personīgas ziņas, kā arī citu relevantu informāciju (piem., apdrošināšanas polises datus) citām iesaistītajām personām.
 • Ja negadījumā cietuši cilvēki, policijas izsaukšana ir obligāta.
 • Nenozīmīgu materiālu zaudējumu gadījumā iespējams sastādīt saskaņoto paziņojumu. Ja negadījumā iesaistīti vairāki transportlīdzekļi, saskaņoto paziņojumu sastāda par katru transportlīdzekli, ko paraksta visi iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji. Ja citi vadītāji atsakās parakstīt saskaņoto paziņojumu, lietu izskatīšanai jānodod policijai, turklāt, jūsu interesēs ir savākt pēc iespējas vairāk satiksmes negadījuma aculiecinieku. Katrā ziņā, ja otra negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītājs veicis nozīmīgu CSN pārkāpumu (piem., pastāv aizdomas, ka negadījumu izraisījusi alkohola reibumā esoša persona) – noteikti izsauciet policiju.
 • Noteikti pierakstiet lietas izskatīšanā iesaistīto likumsargu informāciju - vismaz vārdu, uzvārdu un iestādi. Neparakstiet dokumentus, par kuru saturu jums nav skaidrības. Pieprasiet medicīnisko apskati, ja ir kaut mazākās aizdomas par avārijā gūtām traumām. Ja medicīniskajā apskatē konstatēti veselības bojājumi, pieprasiet medicīnisko ekspertīzi. Tāpat būtu vērts saglabāt arī avārijas rezultātā bojātās personīgās lietas un apģērbu.

Noderīgi tālruņu numuri:

Policija: 113

Glābšanas dienests: 118

Ugunsdzēsēji: 115

Karabinieri: 112

Negadījumu palīdzība: 116