Vēstniece Astra Kurme uzstājas ar uzrunu Eiro-Vidusjūras universitātes vasaras skolas atklāšanā

13.07.2009. 13:47

13.jūlijā Latvijas vēstniece Itālijā Astra Kurme uzstājas ar uzrunu par Eiropas Savienības ārpolitiku un tās izmaiņām kopš paplašināšanās Eiro-Vidusjūras universitātes (Euro-Mediterranean University jeb EMUNI University) vasaras skolas Itālijā atklāšanā. Pēc uzrunas vēstniecei paredzētas ievadlekcijas maģistra programmai šajā universitātē par Eiropas Savienības ārpolitiku, jauno ES dalībvalstu pienesumu un Baltijas reģiona lomu un pieredzi paplašinātajā Eiropas Savienībā.

Eiro-Vidusjūras universitāte ir starptautiska universitāte, kas atrodas Slovēnijā. Pagājušā gada 13.jūlija Savienības Vidusjūrai deklarācija kā vienu no prioritātēm iezīmēja sadarbību starp Vidusjūras augstākā līmeņa izglītības iestādēm mācību programmu un pētniecības projektu izstrādē, studentu un pasniedzēju apmaiņā, Eiro-Vidusjūras universitātei nosakot koordinatora lomu. Vairāk informācijas par universitāti: http://www.emuni.si/en/

(Teksta beigas)