Latvijas vēstniece Elita Kuzma iesniedz akreditācijas vēstuli Maltas prezidentam

24.09.2012. 14:37

No 18. līdz 21.septembrim Maltā norisinājās Latvijas vēstnieces Elitas Kuzmas akreditācijas vizīte, kuras laikā vēstniece iesniedza akreditācijas vēstuli Maltas prezidentam Džordžam Abelam (George Abela), kā arī tikās ar vicepremjeru un ārlietu ministru Tonio Borgu (Tonio Borg), Valetas mēru Alekseju Dinglu (Alexei Dingli), Tūrisma, kultūras un vides ministrijas valsts sekretāru Peteru Portellī (Peter Portelli), kā arī Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Džonu Paulu Greku (John Paul Grech).

Sarunā ar Maltas prezidentu tika novērtētas abu valstu priekšrocības, ko sniedz dalība Eiropas Savienībā (ES). Puses bija vienisprātis, ka ciešāka integrācija Eiropā stiprinās pašu ES, un pašreizējās ekonomikas un finanšu krīzes pārvarēšanas posmā jāturpina atbildīga ES kaimiņu politikā kā Vidusjūras, tā arī Austrumu partnerības reģionā.

Malta un Latvija ir ieinteresētas, lai nākamais ES daudzgadu budžeta ietvars veicinātu ES ekonomisko izaugsmi, kurā kohēzijas politika ir viens no būtiskākajiem instrumentiem. Tāpat Latvijas puse uzsvēra lauksaimniecības tiešmaksājumu problēmu, kā arī apliecināja Latvijas mērķi pievienoties eirozonai, uzsverot, ka tai ir svarīgi, lai pievienošanās kritēriju nosacījumi nemainītos. Malta norādīja, ka tā pozitīvi raugās uz eirozonas paplašināšanos.

Latvijas valdībai prioritāte ir Latvijas konkurētspējas saglabāšana un veiktā ekonomikas vides stabilizācija jau šobrīd padara Latviju vēl pievilcīgāku Maltas uzņēmēju tiešajām investīcijām, tajā skaitā,  novērtējot Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa priekšrocības. Latvijas tūrisma nozarei varētu būt interesanta sadarbība ar Maltu tūrisma jomā Rīga 2014 kultūras programmas un tūrisma piedāvājuma kontekstā. Savukārt sadarbība starp Rīga 2014 un Valeta 2018 kā Eiropas kultūras galvaspilsētām būtu nozīmīga Latvijai, ņemot vērā arī, ka Valeta plānojusi būt Eiropas kultūras galvaspilsēta gadā, kad Latvija svinēs 100 gadus, kopš neatkarības iegūšanas, un Rīga vēlas pretendēt uz Pasaules grāmatu galvaspilsētas statusu. Kā Maltas Ārlietu, tā Tūrisma ministrija pozitīvi raugās uz šādu divu Eiropas reģionu pilsētu savstarpēji bagātinošu sadarbību.

Maltas un Latvijas diplomātiskās attiecības nodibinātas pirms 20 gadiem. 2004. un 2006.gadā notikusi valsts vizīšu apmaiņa. Savstarpējā tirdzniecībā Latvijas eksports pārsniedz importu. Ekonomiskās sadarbības jomā Latvijā jau ir Maltas investīcijas, bet ir potenciāls ostu un transporta loģistikas operācijās, kā arī informācijas tehnoloģijās un tūrismā. Latvijai ir goda konsuls Maltā Marins Hili (Marin Hili). Latvijas vēstniece rezidē Romā.