Latvijas ekonomiskās attiecības ar Čehiju

02.10.2019. 11:28

Latviju un Čehiju vieno kopīga ekonomiskā telpa, ko nodrošina dalība ES. Īpaši palielinājies preču apgrozījums, kas pēdējos piecos gados, ir palielinājies par 76,5%.

Tradicionāli Latvijai ar Čehiju ir bijusi negatīva tirdzniecības bilance. Svarīgi to mazināt un palielināt Latvijas preču eksportu tieši precēm ar augsti pievienoto vērtību.

Latvijas un Čehijas ekonomisko attiecību statistika