Zaświadczenie o niekaralności

07.02.2020. 15:20

W celu uzyskania zaświadczenia o niekaralności, należy dostarczyć do Ambasady następujące dokumenty:

  • Wniosek;
  • Paszport albo dowód osobisty, jeżeli będą Państwo załatwiać sprawę osobiście w Ambasadzie.
    Jeżeli sprawa będzie załatwiana drogą pocztową, proszę przesłać kopię paszportu, na kopii paszportu proszę umieścić tekst: I  (imię, nazwisko) agree that my personal data will be processed during the preparation of documents, data i podpis;
  • Opłaty – kartą bankomatową w  Ambasadzie albo przelewem na konta.
  • Podatek państwowy
  • 4,27  EUR (w ciągu 5 dni roboczych) lub 12,81 EUR (w ciągu 2 dni roboczych) należy wpłacić na konto Skarbu Państwa Republiki Łotewskiej:

Nazwa odbiorcy: 

Valsts kase

Numer konta (IBAN):

LV81TREL1060110919100

Bank:

Valsts kase

BIC:

TRELLV22

 

 

W tytule przelewu należy wpisać: “ VN, VP 1, Police clearance certificate, imię, nazwisko”

Uwaga! Prosimy pamiętać o wpisaniu kodu identyfikacyjnego VN, VP 1. 

Podatek konsularny 45,01 EUR  (w ciągu 5 dni roboczych) lub 50,02 EUR (w ciągu 2 dni roboczych) należy wpłacić na konto podatków konsularnych (przelew zagraniczny w walucie EUR).

Istnieje możliwość wysłania  Zaświadczenie  listem poleconym - dodatkowa wpłata 10 EUR.

Nazwa odbiorcy:

Ambasada Republiki Łotewskiej,
Królowej Aldony 19
03-928 Warszawa, Polska

Bank

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Adres banku:

ul. Francuska 47, 03-905 Warszawa

Numer konta (IBAN):

PL69 1600 1127 1842 9049 2000 0003

SWIFT:

PPABPLPK

W tytule przelewu należy wpisać: “KA, Police clearance certificate, imię, nazwisko”