Francijā dzīvojošajiem

20.02.2020. 13:21
  • Lai saņemtu konsulāro pakalpojumu vēstniecībā, lūdzam pārliecināties, ka esat informējuši par savu dzīvesvietu Francijā vai Monako. Ja tas vēl nav noticis, nosūtiet mums papildus zemāk minētiem dokumentiem arī aizpildītu iesniegumu par savu adresi. 
  • Elektroniski dzīvesvietu iespējams arī reģistrēt portālā www.Latvija.lv.
  • Iesniegumu par dzīvesvietu var aizpildīt arī vēstniecība, apmeklējuma laikā.
  • Par konsulārajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties tikai ar maksājumu kartēm (vēstniecībā) vai bankas pārskaitījumu. Par informāciju maksājumam ar bankas pārskaitījumu, lūdzam sazināties ar vēstniecību.
  • Ja vēlaties, lai gatavs dokuments tiktu nosūtīts Jums ierakstītā sūtījumā Francijas / Monako robežās, ir jāsamaksā konsulārā nodeva 10 EUR apmērā vai vēstniecībā ir jāiesniedz  APMAKSĀTA APLOKSNE AR NORĀDĪTU DZĪVESVIETAS PASTA ADRESI. Aploksnei jābūt izsekojamai un izsniedzamai personai pret parakstu.