Latvijas divpusējās ekonomiskās attiecības ar Norvēģiju

07.06.2016. 15:44

Norvēģija ir 17.lielākais Latvijas tirdzniecības partneris un 4.lielākais investors. Starp mūsu valstīm jau pastāv veiksmīga ekonomiskā sadarbība, kas balstās uz drošu investīciju vidi un atbilstošu tiesisko aizsardzību. Latvijas eksports gandrīz piecas reizes pārsniedz importu no Norvēģijas.

Lai veicinātu abu valstu ekonomiskās attiecības, Valsts prezidentu 2015.gada martā vizītē Norvēģijā pavadīja arī liels skaits (58) uzņēmēju. Tās ietvaros veiksmīgi tika aizvadīts biznesa forums, kurā bija novērojama vērā ņemama interese no Norvēģijas uzņēmēju puses.

Latvijas un Norvēģijas ekonomisko attiecību statistika