Andrejs Pildegovičs

04.11.2019. 11:42

Andrejs Pildegovičs

Andrejs Pildegovičs kļuva par Latvijas Republikas vēstnieku un pastāvīgo pārstāvi Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā 2018. gada septembrī. 

Diplomātisko un konsulāro dienestu A.Pildegovičs uzsāka 1994. gadā NVS valstu nodaļā kā galvenais speciālists. Vēlāk viņš ieņēma Ārlietu ministrijas Āzijas un Āfrikas valstu nodaļas vadītāja, valsts sekretāra palīga un preses sekretāra amatus. A.Pildegovičs no 2000. līdz 2006. gadam bija Valsts prezidenta padomnieks ārlietu jautājumos un no 2006.- 2007. gadam vadīja Valsts prezidenta kanceleju. Savukārt no 2007. gada līdz 2012. gadam A.Pildegovičs bija ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ASV un nerezidējošais vēstnieks Meksikas Savienotajās Valstīs. 2012. gada jūlijā viņš tika iecelts par valsts sekretāra vietnieku - politisko direktoru. Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumus A.Pildegovičs pilda kopš 2013. gada maija. Pastāvīgā pārstāvja ANO Ņujorkā amatā A.Pildegovičs nomainīs vēstnieku Jāni Mažeiku.

A.Pildegovičs 1994. gadā absolvēja Sanktpēterburgas Valsts universitātes Austrumu fakultāti, no 1990. līdz 1991. gadam studējot ķīniešu valodu Pekinas svešvalodu institūtā. 1995. gadā A.Pildegovičs studēja diplomātijas specialitātē Stenforda universitātes Hūvera institūtā, savukārt no 1998. līdz 1999. gadam ārlietu dienesta specialitātē Oksfordas universitātē. Viņš pārvalda angļu, krievu un ķīniešu valodas.