Pases/eID noformēšana

11.06.2020. 15:54

Pases un personas apliecības izgatavošana

Saskaņā ar Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu Latvijas vēstniecība Nīderlandē sniedz konsulāros pakalpojumus personu apliecinošu dokumentu (pases un personas apliecības) izgatavošanas, izziņu izsniegšanas, dokumentu izprasīšanas un citos jautājumos tikai personām, kuras Iedzīvotāju reģistrā kā savu dzīvesvietu norādījušas Nīderlandes Karalisti.

Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi var saņemt jaunu pasi un/vai personas apliecību (eID karti) ar Latvijas vēstniecības Nīderlandē starpniecību.

Personas apliecība (eID karte) Latvijas pilsoņiem izmantojama kā ceļošanas dokuments Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā, kā arī Melnkalnē.

Lai noformētu pasi vai personas apliecību (eID karti), vēstniecībā ir jāierodas personīgi. Aicinām pieteikt apmeklējumu vēstniecības ELEKTRONISKAJĀ PIERAKSTU SISTĒMĀ

Uz pieteikto vizīti vēstniecībā jāņem līdzi šādi dokumenti:

1) pase un personas apliecība (eID karte) (ja Jūsu rīcība ir tikai viens no personu apliecinošajiem dokumentiem, tad jauzrāda tikai attiecīgais dokuments);

2) viena fotosalonā izgatavota dokumentu izmēra (3×4 cm) krāsaina fotogrāfija uz balta fona;

3) jau iepriekš aizpildīti iesniegumi (pases/ID kartes iesniegums, dzīvesvietas norādīšanas iesniegums). Ja iepriekšējā pase un/vai ID karte ir zudusi, lūdzam iesniegt aizpildītu paziņojumu par personu apliecinošu dokumentu zudumu.

Ja jaunu pasi un/vai personas apliecību (eID karti) vēlaties izgatavot pēc vārda/uzvārda maiņas, lūdzam par to brīdināt, piesakoties uz vizīti vēstniecībā.

Personu apliecinoša dokumenta veids

Valsts nodeva

Konsulārā maksa

Kopā

pases noformēšana

30,00

40,00

70,00

personas apliecības noformēšana

15,00

40,00

55,00

pases un personas apliecības noformēšana

35,00

40,00

75,00

pases noformēšana personai, kurai piemēro atvieglojumus*

15,00

40,00

55,00

personas apliecības noformēšana personai, kurai piemēro atvieglojumus*

5,00

40,00

45,00

pases un personas apliecības noformēšana personai, kurai piemēro atvieglojumus*

20,00

40,00

60,00

*Valsts nodevas atvieglojumi paredzēti personām līdz 20 gadu vecumam, vecuma pensionāriem, 1. vai 2. grupas invalīdiem.

Dokumentu izgatavošana aizņem 4 - 6 nedēļas. Par iespēju izgatavot dokumentus steidzamā kārtībā 2 nedēļu laikā aicinām sazināties ar vēstniecību.