Vēstniecība

15.03.2019. 16:36

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

V.E. Uldis Mikuts (CV)

Uldis Mikuts 5

Vēstniecības darbinieki:

Kristaps Purmalis

Trešais sekretārs

Dace Nirka

Lietvede/vēstnieka palīdze