Noslēgtie sadarbības līgumi

19.02.2015. 15:59

Ārlietu ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar Latvijas Transatlantisko Organizāciju par interešu pārstāvību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā

Ārlietu ministrija 2005.gada 27.jūnijā ir noslēgusi ar Latvijas Transatlantisko Organizāciju (LATO) līdzdarbības līgumu "Par interešu pārstāvību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā", kura mērķis ir veicināt un sekmēt Latvijas darbību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (turpmāk – NATO) un Latvijas sabiedrības atbalstu interešu pārstāvībai NATO, vairot informācijas pieejamību Latvijas sabiedrībai par NATO, tās mērķiem un darbību.

Līdzdarbības līguma slēdzējs – LATO – tiek pilnvarots veikt dažādus sabiedrības informēšanas pasākumus – organizēt seminārus, konferences, lekcijas un citus pasākumus, veikt zinātniskos un socioloģiskos pētījumus par Latvijas ārpolitikas, drošības politikas un aizsardzības jautājumiem, veicināt sadarbību ar citām valstīm ar mērķi informēt šo valstu iedzīvotājus par Latviju kā NATO dalībvalsti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr. 237 "Ārlietu ministrijas nolikums" 5.5.apakšpunktu, Ārlietu ministrija koordinē valsts pozīcijas izstrādi un interešu pārstāvību NATO.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumu Nr. 419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība" 31.punktu, Ārlietu ministrija publicē ar LATO noslēgto līdzdarbības līgumu.

Pielikumā: