Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas projekti ārvalstīs

Notikuma laiks:

2019
Aprīlis

Prāga, Čehija
5. - 6. aprīlis