Seminārs “Latvijas valstiskumam 100: Likuma vara Latvijā un Eiropā”


Norises vieta
Vīne, Austrija
Norises laiks
3. jūlijs

Lai nodotu Latvijas pieredzi valstiskuma veidošanā, tiesiskuma, likuma varas un demokrātijas stiprināšanā, kā arī uzsvērtu Latvijas sasniegumus kopš neatkarības atgūšanas un dalības Eiropas Savienībā, Latvijas vēstniecība Vīnē sadarbībā ar Austrijas Konstitucionālo tiesu un Latvijas Satversmes tiesu organizē semināru par tēmu “Likuma vara Latvijā un Eiropā”, kas veltīts Latvijas valstiskuma simtgadei. Seminārā ar priekšlasījumu uzstāsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Dr. Ineta Ziemele un diskusijā piedalīsies arī Satversmes tiesas tiesneši un Austrijas konstitucionālās tiesas un citu Austrijas valsts iestāžu pārstāvji, kā arī Austrijas augstskolu tiesību zinātņu studenti.

Kontaktinformācija