Raiņa 8. vakara vidusskolas integratīvās jauniešu grupas “Alias” koncerti un pieredzes apmaiņas brauciens Vašingtonā


Norises vieta
Vašingtona, ASV
Norises laiks
24. oktobris - 1. novembris

Attīstot sadarbību starp Latvijas un ASV sociālajām organizācijām un izglītības iestādēm un veicinot personiskos kontaktus starp jauniešiem ar īpašām vajadzībām Latvijā un ASV, Latvijas vēstniecība ASV atbalsta Raiņa 8. vakara vidusskolas integratīvās jauniešu grupas “Alias” pieredzes apmaiņas koncertbraucienu uz Gallaudet universitāti Vašingtonā, kas ir senākā mācību iestāde ASV skolēniem un studentiem ar dzirdes traucējumiem. Vašingtonas sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar Latvijai raksturīgo kora dziedāšanas tradīciju un Latvijas pieredzi jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaistē sabiedriskajās norisēs. Gallaudet universitātē būs apskatāma arī ĀM ceļojošā izstāde “Saules akmens”. Korim plānotas arī citas nozīmīgas uzstāšanās: 30.oktobrī prestižajā Kenedija centrā Millenium un latviešu centrā Rokvilē diasporas kopienai. Projektu atbalsta arī ES delegācija Vašingtonā.

Kontaktinformācija