Latvijas muzeju kopīgi veidotās Ārlietu ministrijas mobilās izstādes “Latvijas gadsimts” atklāšana Ļubļanā


Norises vieta
Ļubļana, Slovēnija
Norises laiks
20. septembris - 3. oktobris

Latvijas vēstniecība Ungārijā sadarbībā ar Latvijas goda konsulu Slovēnijā Luku Brezovecu un Slovēnijas Nacionālo Mūsdienu vēstures muzeju Ļubļanā organizē Ārlietu ministrijas mobilās izstādes "Latvijas gadsimts” eksponēšanu Crystal Palace  Ļubļanā no 20.septembra līdz 3.oktobrim. Pasākuma mērķis ir sniegt Slovēnijas sabiedrībai padziļinātu redzējumu par Latvijas vēstures gaitām un skaidrot Latvijas piedzīvoto, mainoties varām, cilvēkiem un vērtībām. Izstāde “Latvijas gadsimts” ir viena no jaunākajām izstādēm, kas tapusi par godu Latvijas valsts simtgadei sadarbībā ar vairākiem Latvijas muzejiem. Izstādē 10 mobilajos stendos atspoguļota Latvijas vēsture pēdējos 100 gados, izceļot katram laikposmam raksturīgās vērtības, aktualitātes un norises, kuras visspilgtāk atklāj, kā mainījies redzējums par Latviju. Izstāde rāda ne tikai Latvijas valstiskuma uzplaukuma periodus, bet arī traģiskos, neskaidrības un krīzes posmus – valsts iznīcināšanu, alternatīvos skatījumus, jo arī tas ne mazāk būtiski raksturo Latvijas izjūtu, pārmantotību un ir ietekmējuši mūsdienu Latvijas sabiedrības tapšanu. 

Kontaktinformācija
(36) 1 310 72 62