Latvijas filmu demonstrēšana Baltijas filmu festivālā Oslo


Norises vieta
Oslo, Norvēģija
Norises laiks
20. - 21. oktobris

Latvijas valsts simtgades gadā, turpinot iepazīstināt Norvēģijas iedzīvotājus ar Latvijas kinomākslu, Latvijas vēstniecība Norvēģijā sadarbībā ar kinoteātri Cinemateque, ilggadējo Baltijas filmu dienu Oslo organizatoru J.Ē.Holstu un Norvēģijas – Latvijas kultūras biedrību, kā arī Latvijas goda ģenerālkonsulu A.Grundešonu atbalsta Latvijas filmu Paradīze `89 un Džimlai rūdi rallallā! (Then It’s Hi! Hi! Hee!) demonstrēšanu Oslo Baltijas filmu festivālā 20. un 21.oktobrī. Festivālus atbalsta arī Ziemeļvalstu informācijas birojs.

Kontaktinformācija