Latvijas dalībai Pasaules Tirdzniecības organizācijā - 20 gadi


Norises vieta
Ženēva, Šveice
Norises laiks
4. - 27. februāris

2019. gada 10. februārī aprit 20 gadi kopš Latvijas pievienošanās PTO, kas ir bijis viens no būtiskākajiem sasniegumiem pēc neatkarības atjaunošanas.

Lai atzīmētu Latvijas simtgadi un Latvijas dalības PTO 20. jubileju, Latvijas pārstāvniecība ANO Ženēvā sadarbībā ar PTO sekretariāta Paplašināšanās nodaļu plāno rīkot foto izstādi par eksporta zīmoliem un izcilībām sadarbībā ar biedrību The Red Jackets un ar Latvijas iestāšanās PTO saistītu arhīva dokumentu izstādīšanu PTO ēkā.

Kontaktinformācija
(41) 22 738 51 11