J.K.Broce Latvijas simtgades kultūrvēsturiskā mantojuma aspektā


Norises vieta
Pleskava, Krievija
Norises laiks
11. - 13. oktobris

11. oktobrī paredzēta izstādes atklāšana, kā arī LU Akadēmiskās bibliotēkas lekcija IV starptautiskajā konferencē “Kultūras un vēstures mantojuma apzināšana un tūrisma attīstība”. Konferences laikā paredzēta lekcija par J.K. Broces mantojumu, kurā tiks sniegta informācija par simtgades svinību norisēm Latvijas pilsētās, bibliotēkās, kā arī paredzēta interaktīva diskusija par apmeklētāju zināšanām Latvijas vēsturē.

2019. gadā Pleskavā ir paredzētas vēsturisko Hanzas pilsētu dienas, līdz ar to Broces zīmējumu apskats piesaistīs daudzu interesentu uzmanību Latvijai arī pēc konferences.

Kontaktinformācija
+7 (8112) 725 390