“Baltijas ceļa un Molotova-Rībentropa pakta gadadienām veltītie publiskās diplomātijas pasākumi Kanādā”


Norises vieta
Toronto, Kanāda
Norises laiks
12. septembris

2019.gada 12.septembrī Toronto notiek starptautiska Molotova-Rībentropa pakta 80.gadadienas atcerei veltīta konference. Pasākums tiek organizēts I.Badenas teātrī Toronto Universitātē un to rīko Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Moldovas, Rumānijas un Polijas vēstniecības, kā arī Centrāleiropas un Austrumeiropas padome, Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā, Baltiešu Federācija Kanādā ar citu diasporas organizāciju atbalstu un līdzdalību

Kontaktinformācija