Ārlietu dienesta simtgades video stāsti: vīzija, vērtības un personības


Norises vieta
Rīga, Latvija
Norises laiks
9. septembris

Atzīmējot Latvijas ārlietu dienesta simtgadi, Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa īstenoja projektu “Ārlietu dienesta simtgades video stāsti: vīzija, vērtības un personības.”

Atskatoties uz Latvijas ārlietu dienesta darbības pirmajiem simts gadiem, Ārlietu ministrija ar vairāku īsu video stāstu sēriju atklāj būtiskākos Latvijas valstiskuma un ārlietu dienesta veidošanās vēsturiskos notikumus, vienlaikus pievēršoties spilgtākajām personībām un izceļot dienesta vīziju un vērtības.

Video materiāla sagatavošanā tika iesaistīts arī  Latvijas Nacionālais arhīvs (Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Latvijas Valsts arhīvs un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs), kā arī filmu studija SIA Mistrus Media, kas vienlaikus ir arī pasākumu aģentūra - diskusiju un konferenču vadības radošā laboratorija.

Videoklips “Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas ēkas vēsture” (5 minūtes) un  “Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai - 100”  (5 minūtes) tiek izrādīta 9. septembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā. 

Savukārt, videoklips  “Latvijas Republikas Ārlietu ministrija: Personības”  (1 minūte) pirmizrāde  notika 29. jūlijā, kas  tiek uzskatīts par Ārlietu ministrijas izveides datumu. Videoklips tika demonstrēts sociālajos tīklos: Twitter, Facebook un Instagram.