Eiropas Cilvēktiesību tiesas reglaments

29.12.2016. 14:49

Rules of Court (Eiropas Cilvēktiesību tiesas reglaments angļu valodā)

Rule 47 (Tiesas reglamenta 47.punkts)