Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi lietās pret Latviju

29.12.2016. 15:03

Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Tiesa) arhīvs

Latviski tulkotie Tiesas nolēmumi (spriedumi un lēmumi) pieejami Latvijas Tiesu portālā: http://www.tiesas.lv/eiropas-cilvektiesibu-tiesas-ect-spriedumi-un-lemumi

un Latvijas Republikas Augstākās tiesas mājaslapā (ECT nolēmumu arhīvs): http://at.gov.lv/lv/judikatura/ect-nolemumi/

Visi Tiesas nolēmumi ir pieejami HUDOC datu bāzē: http://hudoc.echr.coe.int.  Nolēmumus ir iespējams sameklēt pēc lietas nosaukuma, lietas numura, sprieduma pasludināšanas datuma, Konvencijas pantiem, atslēgas vārdiem u.tml.

Lai atrastu konkrētu nolēmumu, Tiesu datu bāzes izvērstās meklēšanas sadaļā (ADVANCED SEARCH) jāievada lietas nosaukums/iesnieguma numurs/sprieduma pasludināšanas datums.

HUDOC datubāzē ievietotie nolēmumi un citi dokumenti ir pieejami vienā vai abās Tiesas oficiālajās valodās (angļu un franču valoda). Tulkojumiem citās valodās, kas pievienoti HUDOC datu bāzei, ir tikai informatīvs raksturs un Tiesa neatbild par to kvalitāti un saturu.