Darba pārskati

14.09.2020. 16:16

Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskati (.pdf formātā):

2018 (pielikums); 2017 (pielikums); 2016 (pielikums); 2015 (pielikums); 2014 (pielikums); 2013, 2012; 2011; 2009 un 2010; 2008; 2007; 2006; 2005.