Diplomātisko attiecību vēsture

02.12.2014. 19:09

Latvijas un Apvienotās Karalistes attiecības ir veidojušās vēl daudzus gadsimtus pirms Latvija kā suverēna valsts sāka pastāvēt, taču pirmie rakstos pieminētie kontakti starp abām zemēm pastāvējuši jau kopš 9.gadsimta. Droši var teikt, ka tirdznieciskie kontakti un atsevišķu personu ceļojumi starp Angliju un Latviju pastāvējuši visos laikos.

Visciešākie sakari ar Angliju izveidojās Kurzemes hercogistei 17.gadsimtā, kad uzplauka ne tikai tirdzniecība, bet arī politiskie sakari. Hercoga Jēkaba laikā Londonā un Ņūkastlā darbojās Kurzemes hercogistes diplomātiskie un konsulārie pārstāvji. Balstoties uz līgumu ar Čārlzu II, Hercogs Jēkabs arī ieguva tiesības uz Tobāgo salu. Tirdznieciskie sakari turpinājās arī vēlākos gadsimtos un bija īpaši nozīmīgi kuģu būvniecībā.

Apvienotā Karaliste bija pirmā valsts, kas jau 1918. gada 11. novembrī- nedēļu pirms tika proklamēta Latvijas Republika- atzina Latvijas neatkarību de facto.  AK militāro spēku līdzdalība Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919. gadā, kas prasīja daudzas britu karavīru dzīvības, radīja ļoti labvēlīgu attieksmi Latvijas sabiedrībā pret Lielbritāniju kā Latvijai draudzīgu valsti. 1919.g. sākumā, kad Latvija tika pakļauta boļševiku varas okupācijai, britu kuģis "Saratov" Liepājā uz laiku kļuva par likumīgās Latvijas valdības un tās vadītāja K. Ulmaņa patvēruma vietu. 1921. gada 26. janvārī AK atzina Latvijas neatkarību de iure.

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gada 17. jūnijā sūtnis Kārlis Zariņš, pamatojoties uz Latvijas Republikas valdības piešķirtajām ārkārtējām pilnvarām, nodrošināja Latvijas interešu pārstāvniecību Rietumeiropā. Pateicoties K. Zariņa un citu diplomātu patriotismam un aktīvajam darbam, visus okupācijas gadus sūtniecība Londonā turpināja savu darbu. Tādejādi tika nodrošināta Latvijas Republikas de iure kontinuitāte. Esam gandarīti, ka Apvienotā Karalistes bija viena no tām valstīm, kas neatzina Latvijas okupāciju un inkorporāciju PSRS.

1991. gada 27. augustā Lielbritānija kopā ar pārējām Eiropas Kopienas dalībvalstīm atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu un jau 8. oktobrī Latvijā ieradās pirmais AK vēstnieks Ričards Samjuels, lai atvērtu vēstniecību.

Laikā, kad notika Latvijas neatkarības atjaunošana, Latvijas pārstāvniecību Londonā vadīja sūtņa Kārļa Zariņa meita Marie-Anna Zariņa. Pirmais atjaunotās Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Apvienotajā Karalistē bija Jānis Lūsis.