Paziņošana par Apvienotās Karalistes pilsonības iegūšanu

26.02.2019. 11:56

Latvijas valstspiederīgajiem jāsniedz ziņas Iedzīvotāju reģistram par Apvienotās Karalistes vai jebkuras citas valsts pilsonības iegūšanu 30 dienu laikā. 

Lai paziņotu par Apvienotās Karalistes iegūšanu, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums un kopā ar dokumenta, kas apliecina britu pilsonību (piemēram, pase vai naturalizācijas sertifikāts), fotokopiju jānosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei pa pastu (Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026).
Ja britu pilsonība ir reģistrēta personai, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, tad iesniegumu aizpilda un paraksta viņas likumiskais pārstāvis.

Saskaņā ar Pilsonības likumu, ja Latvijas pilsoni saskaņā ar ārvalsts likumiem var vienlaikus uzskatīt arī par attiecīgās ārvalsts pilsoni, tiesībattiecībās ar Latvijas Republiku viņš uzskatāms vienīgi par Latvijas pilsoni.