Pases/Personas apliecības (eID kartes)

16.03.2020. 18:51

! Informējam, ka saistībā ar koronavīrusa (COVID-19) izplatību, Latvijas Republikas vēstniecības Apvienotajā Karalistē Konsulārās nodaļas pieņemšana no 2020.gada 16.marta līdz turpmākam paziņojumam apmeklētājiem klātienē būs slēgta un sniegs tikai tos konsulāros pakalpojumus, kas ir nodrošināmi attālināti.

 

Informējam, ka 2021.gadā Apvienotā Karaliste plāno ES pilsoņiem par vienīgo ceļošanas dokumentu noteikt pases. ID kartes vairs netiks atzītas par ceļošanas dokumentu.

Tai pašā laikā aicinām noformēt eID karti ar e-parakstu. eID karte ļauj attālināti on-line vidē saņemt Latvijas iestāžu pakalpojumus portālā www.latvija.lv/ un pie citiem pakalpojumu sniedzējiem.

!  Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka ar 2020. gadu tiek mainīta apmeklējuma pieteikšanas kārtība Konsulārajā nodaļā Londonā.

Pakalpojuma saņemšanai Londonā aicinām doties uz vietni https://pieraksts.mfa.gov.lv/lielbritanija un veikt pierakstu jaunajā, automatizētajā pieraksta sistēmā.

Automatizēts pieraksts apmeklējumam ir paredzēts tikai Latvijas pilsoņu pasu un personu apliecību (ID karšu) pieteikšanai tikai šādos gadījumos:

1.     Pases/ID kartes maiņa (beidzies/drīz beigsies derīguma termiņš, personas dati nav mainījušies)

2.     Pases/ID kartes pieteikšana zudušas/nozagtas gadījumā

3.     Pirmreizēja pases/ID kartes pieteikšana (personas kods ir jau piešķirts, pase/ID karte iepriekš nav bijusi)

Visos citos gadījumos (nav personas koda, mainīts uzvārds vai vārds, pases papildināšana, e-paraksta aktivizēšana un citi pakalpojumi) apmeklējums piesakāms tikai sūtot e-pastu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

Apmeklētāji konsulārajā nodaļā tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Konsulārās nodaļas adrese: The "Grove House" 248A Marylebone Road (ieeja no Lisson Grove), London, NW1 6JF, United Kingdom (skatīt kartē). Tuvākās metro/dzelzceļa stacijas: Baker Street, Marylebone, Edgware Road.

Saskaņā ar Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu, Latvijas vēstniecība Londonā sniedz konsulāros pakalpojumus pasu un personas apliecību (ID karšu) noformēšanas, izziņu izprasīšanas, notariālo darbību un citos administratīvos jautājumos tikai personām, kuras norādījušas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā, ka dzīvo Apvienotajā Karalistē.

Pieraksta apmeklējuma laiks ir atkarīgs no Konsulārās nodaļas noslodzes. Rinda apmeklējumam vasaras sezonā var būt līdz pat diviem mēnešiem gara. 

Jaunos personu apliecinošos dokumentus saņemsiet pa pastu parastā kārtībā 25 darba dienu laikā,  steidzamā kārtībā (par paaugstinātu samaksu) – 15 darba dienu laikā.

Latvijas nepilsonim uz iepriekš saskaņotu pases maiņas apmeklējumu OBLIGĀTI līdzi jāņem dokuments, kas apliecina, ka persona Apvienotajā Karalistē uzturas legāli (piemēram, uzturēšanās atļauja).

Ja nepilsoņa pases derīguma termiņš ir beidzies pirms vairāk nekā pieciem gadiem, OBLIGĀTI līdzi jāņem Home Office izziņa, ka nav prasīta un nav saņemta Apvienotās Karalistes pilsonība.

 

·         Anketas

·         Pasei/ID kartei beidzies derīguma termiņš

·         Pase/ID karte bojāta, nozaudēta, nozagta vai iznīcināta

·         Pirmreizēja pase/ID karte

·         Vārda/uzvārda maiņa

·         Elektroniskais paraksts (e-paraksts)

·         Samaksa

·         Ceļošanai nederīgās pases

  

Anketas

Konsulārās nodaļas izsniegtās anketas apmeklētāji aizpilda personiski. Anketas ir tikai latviešu valodā. Ja personai trūkst nepieciešamo latviešu valodas zināšanu anketu aizpildīšanai, uz apmeklējumu jāierodas ar kādu, kurš var palīdzēt tās aizpildīt. Konsulārās nodaļas lietveži nepalīdz anketu aizpildīšanā. Persona ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu anketā.

Iesniegumā par pases/personas apliecības izsniegšanu informācija ir tikai latviešu valodā.  Ja personai trūkst nepieciešamo latviešu valodas zināšanu informācijas pareizības pārbaudei, uz apmeklējumu jāierodas ar kādu, kurš var palīdzēt pārbaudē. Konsulārās nodaļas lietveži netulko iesniegumā iekļauto informāciju. Persona ar savu parakstu apliecina iesniegumā iekļauto ziņu pilnīgumu un pareizību. Personu  apliecinošs dokuments tiek izgatavots saskaņā ar parakstīto iesniegumu. Ja pēc  dokumenta saņemšanas tiek konstatētas neprecizitātes personas parakstītajā iesniegumā, izmaksas par jaunas pases vai personas apliecības noformēšanu sedz pieteicējs.

 

Pases maiņa (beidzies/drīz beigsies derīguma termiņš)

Ierodoties pieteikt pasi/ID karti, kurai beidzies, vai drīz beigsies derīguma termiņš, pieaugušajam līdzi jāņem:

 • vecā pase un ID karte, ja tāda ir bijusi,
 • bankas maksājumu karte uz Jūsu vārda.

Ja esat ieguvis Apvienotās Karalistes vai kādas citas valsts pilsonību, līdzi jāņem arī šīs valsts pase vai pilsonību apliecinošs dokuments.

Ierodoties pieteikt pasi/ID karti, kurai beidzies, vai drīz beigsies derīguma termiņš, bērnam līdzi jāņem:

 • bērna pašreizējā pase/ID karte;
 • vecāka (Latvijas pilsoņa/nepilsoņa)/ aizbildņa vai pilnvarotās personas, kura pavada bērnu, personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • bērna fotogrāfijas dokumentiem uz balta fona, izgatavotas fotosalonā, ar skatu objektīvā un acīm vaļā (bērniem līdz 10 gadu vecumam);
 • bērna klātbūtne apmeklējuma laikā OBLIGĀTA;
 • bankas maksājumu karte uz Jūsu vārda.

Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus iesniedz vecāks vai aizbildnis. Ja dokumentus iesniedz cita persona – nepieciešams uzrādīt personas vecāka notariāli apliecinātu pilnvaru.

Ja bērns ir reģistrēts Apvienotās Karalistes vai kādas citas valsts pilsonībā, līdzi jāņem arī šīs valsts bērna pase vai pilsonību apliecinošs dokuments.

 

Pases/ID kartes pieteikšana zudušas/nozagtas gadījumā

Ierodoties pieteikt pasi/ID karti zudušā/nozagtā personu apliecinošā dokumenta vietā, pieaugušajam līdzi jāņem:

 • pase, ja zudusi ID karte (vai otrādi, ja ir bijuši abi dokumenti);
 • bankas maksājumu karte uz Jūsu vārda.

Ja esat ieguvis Apvienotās Karalistes vai kādas citas valsts pilsonību, līdzi jāņem arī šīs valsts pase vai pilsonību apliecinošs dokuments.

Ierodoties pieteikt pasi/ID karti zudušā/nozagtā personu apliecinošā dokumenta vietā, bērnam līdzi jāņem:

 • bērna pase, ja zudusi ID karte (vai otrādi, ja ir bijuši abi dokumenti);
 • vecāka (Latvijas pilsoņa/nepilsoņa)/ aizbildņa vai pilnvarotās personas, kura pavada bērnu, personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • bērna fotogrāfijas dokumentiem uz balta fona, izgatavotas fotosalonā, ar skatu objektīvā un acīm vaļā (bērniem līdz 10 gadu vecumam);
 • bankas maksājumu karte uz Jūsu vārda.

Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus iesniedz vecāks vai aizbildnis. Ja dokumentus iesniedz cita persona – nepieciešams uzrādīt personas vecāka notariāli apliecinātu pilnvaru.

Ja bērns ir reģistrēts Apvienotās Karalistes vai kādas citas valsts pilsonībā, līdzi jāņem arī šīs valsts bērna pase vai pilsonību apliecinošs dokuments.

 

Pirmreizēja pases/ID kartes pieteikšana (personas kods ir jau piešķirts, pase/ID karte iepriekš nav bijusi)

Lai noformētu pirmo personu apliecinošu dokumentu, personai ir jābūt reģistrētai Latvijas pilsonībā.

Ierodoties pieteikt pirmo pasi/ID karti, līdzi jāņem:

 • dzimšanas apliecības pilnā forma, kurā norādīti vecāku vārdi (ar kuru persona reģistrēta Latvijas pilsonībā);
 • lēmums no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par personas koda piešķiršanu;
 • personas ārvalsts pase (ja persona šobrīd ir citas valsts pilsonis);
 • bērniem līdz 15 gadu vecumam, vecāka (Latvijas pilsoņa/nepilsoņa)/ aizbildņa vai pilnvarotās personas, kura pavada bērnu, personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • bērniem līdz 10 gadu vecumam fotogrāfijas dokumentiem uz balta fona, izgatavotas fotosalonā, ar skatu objektīvā un acīm vaļā;
 • bankas maksājumu karte uz Jūsu vārda (ja maksātājs ir cita persona, tai jābūt klāt maksāšanas brīdī un jāuzrāda sava pase/ID karte).

Pases pieteicējam jebkurā vecumā jābūt klāt apmeklējuma laikā.

Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus iesniedz vecāks vai aizbildnis. Ja dokumentus iesniedz cita persona – nepieciešams uzrādīt personas vecāka notariāli apliecinātu pilnvaru.

 

Vārda/uzvārda maiņa

Ja laulības noslēgšanas vai šķiršanas rezultātā mainās uzvārds, informēt par izmaiņām ģimenes stāvoklī ir iespējams tikai klātienē Konsulārajā nodaļā, vienlaicīgi noformējot jaunu personu apliecinošu dokumentu. Lai noformētu jaunu dokumentu, līdzi jāņem:

 • personas pase/ID karte;
 • izmaiņu apliecinošs dokuments* (laulības apliecība, tiesas spriedums par laulības šķiršanu);
 • laulātā pase – paziņojumiem par noslēgto laulību.

Ja vārds/uzvārds tiek mainīts pamatojoties uz Deed poll dokumentu, vai saskaņā ar likuma par Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu, tad līdzi jāņem:

 • personas pase/ID karte;
 • Deed poll dokuments vai lēmums par vārda/uzvārda maiņu;
 • brīvas formas iesniegums, ar lūgumu nomainīt vārdu/uzvārdu no pašreizējā uz jauno (latviešu valodā atbilstoši Latviešu valodas aģentūras norādījumiem**) uz Lielbritānijā izdota Deed Poll dokumenta pamata.

* Ja dokuments par laulības noslēgšanu vai laulības šķiršanu nav izdots Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveices Konfederācijā, bet kādā citā valstī, tas pirms iesniegšanas Latvijas institūcijās, tai skaitā Latvijas vēstniecībā, ir jālegalizē vai jāapliecina ar Apostille.

**Ja vārds/uzvārds laulības apliecībā, šķiršanas dokumentā vai Deed poll dokumentā nav norādīts latviešu valodā, vārda/uzvārda rakstība iepriekš jāsaskaņo ar Latviešu valodas aģentūru (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.). Uz apmeklējumu obligāti līdzi jāņem izdruka no sarakstes ar Latviešu valodas aģentūru.

 

Elektroniskais paraksts (e-paraksts)

Noformējot personas apliecību (ID karti), Jums ir iespēja pieteikt e-parakstu. Ar ID karti, kurā iekļauts un aktivizēts autentifikācijas sertifikāts, Jūs varat apliecināt savu identitāti attālināti – elektroniskā vidē. Ar e-parakstu parakstītam dokumentam ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam papīra formāta dokumentam. E-paraksta pieprasīšanas gadījumā tiek iekasēta papildus konsulārā nodeva 15 EUR apmērā, jo, drošības nolūkos, ID karte un PIN/PUK kodi tiek nosūtīti atsevišķas aploksnēs. Lai lietotu e-parakstu, nepieciešams karšu lasītājs, kurš jāiegādājas atsevišķi. Sīkāka informācija par e-parakstu pieejama mājaslapā https://www.eparaksts.lv/lv/.

 

Samaksa

Samaksa par pases/ID noformēšanu veicama tikai ar Jūsu bankas maksājumu karti apmeklējuma laikā, nevis skaidrā naudā. Ja maksāsiet ar citas personas karti, šai personai jābūt klāt maksāšanas brīdī, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu.

Samaksa par pasu/ID karšu noformēšanu parastā kārtībā (25 darba dienu laikā) ar iekļautu konsulāro nodevu (EUR 15) par dokumenta nosūtīšanu personai konsulārā apgabala robežās :

 

Pieaugušajiem

*personai līdz 20 gadu vecumam; 
*vecuma pensionāram;        
*1. vai 2. grupas invalīdam

 Pase

EUR 85.00

EUR 70.00

 Pase un ID karte

EUR 90.00

EUR 75.00

 ID karte

EUR 70.00

EUR 60.00

Samaksa par pasu/ID karšu noformēšanu steidzamā kārtībā (15 darba dienu laikā) ar iekļautu konsulāro nodevu (EUR 15) par dokumenta nosūtīšanu personai konsulārā apgabala robežās:

 

Pieaugušajiem

*personai līdz 20 gadu vecumam; 
  *vecuma pensionāram;        
  *1. vai 2. grupas invalīdam

 Pase

 EUR 110.00

EUR 85.00

 Pase un ID karte

EUR 125.00

EUR 100.00

 ID karte

EUR 85.00

EUR 70.00

Par pases pieteikuma noformēšanu ārpus Londonas, izmantojot mobilo pasu darbstaciju, tiek iekasēta papildus samaksa EUR 40.

E-paraksta pieprasīšanas gadījumā tiek iekasēta papildus konsulārā nodeva EUR 15 apmērā, jo, drošības nolūkos, ID karte un PIN/PUK kodi tiek nosūtīti atsevišķās aploksnēs.

Informācija par plānotajiem izbraukumiem ar mobilajām pasu darbstacijām ārpus Londonas tiek publicēta vēstniecības mājaslapā šeit. Ja vēlaties saņemt informāciju par gaidāmajiem izbraukumiem savā e-pastā, tad pierakstieties konsulārajām ziņām – aploksnes ikona pa labi ar tekstu: Pieraksties, lai saņemtu konsulāro informāciju savā e-pastā.

 

Ceļošanai nederīgās pases:

Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kuru derīguma termiņš ir 50 gadi, sākot ar 2010. gada 1. novembri nav derīgas ceļošanai ārpus Šengenas valstu teritorijas.

Kopš 2008. gada 1. jūlija Latvijas pilsoņu pases, kuras izsniegtas līdz 2002. gada 30. jūnijam (ar ielīmētu fotogrāfiju), nav derīgas ceļošanai, tai skaitā arī uz Latviju. Šāda pase ir lietojama tikai kā personu apliecinošs dokuments Latvijas teritorijā.