Informācija darba meklētājiem

29.09.2020. 17:43

Kas jāņem vērā, interesējoties par darba iespējām Apvienotajā Karalistē:

Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada 1. janvāra starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienības dalībvalstīm tiks pārtraukta brīva darbaspēka kustība un Apvienotajā Karalistē stāsies spēkā jauna imigrācijas sistēma, kas būs vērsta uz augsti kvalificēta darbaspēka piesaistīšanu. Jaunā sistēma paredz, ka potenciālajam viesstrādniekam būs jāiegūst konkrēts punktu skaits, lai pārceltos uz Apvienoto Karalisti darba nolūkos. Punkti tiks piešķirti par profesionālo kvalifikāciju, izglītību, angļu valodas prasmēm, piedāvāto vakanci, paredzamo atalgojumu u.c. Plašāka informācija pieejama Apvienotās Karalistes valdības mājas lapā.

Lai sekmīgi uzturētos un strādātu Lielbritānijā, Jums ir nepieciešamas angļu valodas zināšanas VISMAZ sarunvalodas līmenī. Daudzu darba meklētāju pieredze rāda, ka ikdienas situācijās bieži ir jāsazinās ar britu institūcijām (darba aģentūras, dzīvokļu īres uzņēmumi, medicīnas iestādes, ikdienas kontakti u.tml.). Jums, būs jāsaprot arī sava darba devēja vai vietējo kolēģu teiktais. Meklējot darbu Latvijā, uzticieties tikai licencētām darbā iekārtošanas aģentūrām. To, vai darba aģentūra ir licencēta, var noskaidrot Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā. Ja licencētas darba aģentūras piedāvātais līgums Jums izraisa šaubas, aicinām sazināties ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un lūgt padomu šajā situācijā.

Rūpīgi apdomājiet, pirms braucat meklēt darbu uz Apvienotajā Karalistē bez nopietnām darba garantijām. Jūs varat saskarties ar tādām grūtībām kā vides un valodas atšķirības, konkurence var izrādīties lielāka nekā bijāt domājuši. Visdrošāk ir doties strādāt uz ārvalstīm tikai tad, kad darba vieta ir nodrošināta, turklāt tas ir garantēts rakstiskā, abām pusēm saistošā veidā, t.i. noslēdzot darba līgumu.

Izvērtējiet piedāvātās darba samaksas apmērus. Informācija par minimālo stundas darba likmi pieejama Apvienotās Karalistes valdības mājas lapā. Alga ir šķietami liela, tomēr arī sadzīves izdevumi Lielbritānijā – īre un komunālie maksājumi, pārtika, sabiedriskais transports - ir vairākas reizes lielāki nekā Latvijā.

Ja esiet pieņēmuši lēmumu doties uz Apvienoto Karalisti:

Latvijas valstspiederīgie, kuri plāno doties darba meklējumos uz Gērnsiju, noderīgu informāciju var sameklēt Gērnsijas valdības mājas lapā.

Noformējiet brīvprātīgo veselības apdrošināšanas polisi kādā no Latvijas apdrošināšanas uzņēmumiem.

Noformējiet bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) papildus brīvprātīgajai polisei Nacionālajā veselības dienestā (NVD). EVAK ir izmantojama gadījumā, ja uzturaties Lielbritānijā īstermiņā, ne ilgāk par 3 mēnešiem. Vēršam uzmanību, ka EVAK karte Apvienotajā Karalistē būs derīga līdz 2020. gada 31. decembrim.

Nodrošinieties ar nelielām finanšu rezervēm (vismaz 400-500 EUR) pirmajām dienām. Atstājiet naudas rezerves savā bankas kontā Latvijā. Apvienotajā Karalistē ārvalstnieks bankas kontu var atvērt tikai tad, ja ir reģistrēta dzīvesvieta un regulāri ienākumi. Ja Jums ir finanšu rezerves skaidrā naudā, glabājiet tās drošā vietā, lai tās nevar nozagt vai pazaudēt.

Pirms braukšanas iepazīstieties ar informāciju par ES dalībvalstu strādnieku tiesībām un pienākumiem Lielbritānijā: Status of EU citizens in the UK: what you need to know.

Izdrukājiet no vēstniecības mājas lapas noderīgo kontaktu sarakstu.

Kas jāņem vērā, ierodoties darba nolūkos Apvienotajā Karalistē:

Apdomājiet, pirms dodat nepazīstamiem vai šaubīgiem starpniekiem savus dokumentus; īpaši sargājiet savu pasi.

Apdomājiet, pirms maksājat kādas naudas summas starpniekiem (par solījumiem par darbā iekārtošanu, par transportu, ja tā Jums liekas nepamatoti augsta u.c.). Pretējā gadījumā varat tikt piekrāpti un atstāti gan bez nepieciešamajiem naudas resursiem, gan bez darba.

Pirms darba uzsākšanas, noteikti noslēdziet darba līgumu, ja tas jau nav izdarīts Latvijā. Tādējādi iegūsiet garantijas savām kā darba ņēmēja tiesībām un uzņēmuma kā darba devēja pienākumiem pret Jums.

Uzmanīgi izlasiet piedāvāto darba līgumu, pirms to parakstāt; pievērsiet īpašu uzmanību gan savām, gan darba devēja tiesībām un pienākumiem. Pārbaudiet, lai pēc abu pušu, t.i., darba devēja un ņēmēja, līguma parakstīšanas, kopija no šī dokumenta tiek izsniegta arī Jums.

Cita svarīga informācija darba un dzīves gaitām Apvienotajā Karalistē:

Informāciju par tiesībām uzturēties un strādāt Apvienotajā Karalistē varat iegūt Iekšlietu ministrijas mājas lapā.

Sākot darba attiecības, jāsaņem Sociālās apdrošināšanas numurs (NIN-National Insurance number)Lai pieteiktos šim numuram, sazinieties ar Jobcentre Plus Apply for a National Insurance number.

Pēc padoma sarežģītā situācijā varat vērsties tuvākajā Iedzīvotāju konsultāciju biroja (Citizens Advice Bureau) nodaļā. Iedzīvotāju konsultāciju birojs sniedz konfidenciālas bezmaksas juridiskas konsultācijas dažādos jautājumos, tajā skaitā dzīvošanas un nodarbinātības jautājumos. Iedzīvotāju konsultāciju biroja nodaļas atrodamas lielākajā daļā pilsētu.

Ja Jūs esat nodarbināti lauksaimniecības, dārzkopības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas produktu un dzērienu iepakošanas un pārstrādes sektorā, tad pēc palīdzības un padoma var vērsties Vidutāju un strādnieku ekspluatācijas pārvaldē (Gangmasters & Labour Abuse Authority).

Ja rodas nopietni sarežģījumi darba attiecībās, pēc palīdzības jāvēršas tuvākajā policijas iecirknī. Ja domājat, ka esat apkrāpts, Jūs vai citus strādniekus ekspluatē vai nepienācīgi izturas pret Jums, vērsieties tuvākajā policijas iecirknī. Policija Lielbritānijā ir atsaucīga, tā uzklausīs Jūsu problēmu, nepieciešamības gadījumā nodrošinās tulku. Tuvākā policijas iecirkņa atrašanās vietu meklējiet vietējā uzziņu katalogā vai zvanot uz tālruni 101. Ārkārtas gadījumos zvaniet policijai uz tālruni 999.

Ja esat palicis bez darba, rūpīgi apsveriet, vai turpināsiet uzturēties Apvienotajā Karalistē, meklējot jaunu darbu, vai atgriezīsieties Latvijā. Ja izlemjat meklēt jaunu darbu, informāciju atradīsiet nodarbinātības aģentūrā Jobcentre Plus. Darbu iespējams meklēt arī ar privātu darba aģentūru vai vietējo laikrakstu sludinājumu starpniecību.

Daudzās darbavietās ir arodbiedrības (Trade Unions), tās pārstāv attiecīgajā darbavietā nodarbināto cilvēku tiesības. Šīs tiesības ietver: tiesības saņemt valstī noteikto minimālo algu, tiesības uz pārtraukumiem, atvaļinājumu un samaksu par atvaļinājumu, tiesības uz veselības aizsardzību un darba drošību, tiesības iesaistīties apvienībā, tiesības uz aizsardzību pret netaisnu diskrimināciju u.c. Plašāku informāciju par tiesībām, kā arī kontaktinformāciju iespējams atrast Arodbiedrību savienības mājas lapā.

Informācija par pabalstiem un pensijām - pabalstiem personām darbaspējīgā vecumā, kā arī par vecuma pensijām, invaliditātes pabalstiem, bērnu pabalstiem (bērna piedzimšanas pabalsts, dzemdību atvaļinājums) u.tml. atrodama Apvienotās Karalistes Darba un pensiju lietu ministrijas (Department for Work and Pensions) mājas lapā.

Informāciju par nodokļiem, nodokļu atlaidēm, ienākuma nodokļa atmaksu, bērnu pabalstiem, pensiju shēmām, uzņēmumu ienākuma nodokli, PVN, muitas nodokli, akcīzes nodokli, kā arī aktuāla informācija pašnodarbinātajām personām atrodama Apvienotās Karalistes Valsts ieņēmumu dienesta (HM Revenue and Customs) mājaslapā.

Vietējo pašvaldību bibliotēkās (Library) ir pieejama dažāda rakstura informācija - gan bezmaksas interneta pakalpojumi, gan informācija par dažādu kursu iespējām, gan cita noderīga informācija par Jūsu dzīvesvietas apkārtnē notiekošo.

Informācija par iespējām un veidiem, kā saņemt juridiska rakstura konsultācijas vai juridisku palīdzību Apvienotajā Karalistē pieejama Legal Aid Agency mājaslapā.

Ja starp jums un jūsu darba devēju radies strīds, kas nav atrisināms, jūs varat iesniegt sūdzību darba tribunālā (Employment Tribunal).

Informācija latviešu valodā par dzīvi Apvienotajā Karalistē:

Ja esat nokļuvis krīzes situācijā Apvienotajā Karalistē (bez naudas, bez pases, bez darba u.tml.): 

  • Ja esat palicis bez pases, sazinieties ar Latvijas vēstniecību Londonā. Vēstniecība nepieciešamības gadījumā Jums izsniegs ārkārtas ceļošanas dokumentu - atgriešanās apliecību, ar kuru atgriezties Latvijā. Ja neplānojat tuvākajā laikā atgriezties Latvijā, ar vēstniecības starpniecību varēsiet noformēt jaunu pasi.
  • Ja esat palicis bez naudas un vēlaties atgriezties Latvijā, Jums jāsazinās ar radiniekiem vai draugiem Latvijā, kuri Jums varētu aizdot nepieciešamo naudas summu atpakaļceļa biļetei. Ja Jums nav iespēju zvanīt draugiem vai radiniekiem, vēstniecība Jūs var nodrošināt ar telefona sakariem vai, pēc Jūsu nosauktajiem tālruņa numuriem, sazināties ar tuviniekiem Latvijā. Sīkāku informāciju par materiālās palīdzības iespējām no Latvijas uz ārvalstīm krīzes situācijās lasiet šeit.