Noderīgas vietnes par imigrācijas tiesībām pēc BREXIT

21.05.2020. 17:59

Ja plānojat turpmāk savu dzīvi saistīt ar Apvienoto Karalisti un pastāvīgi dzīvot Apvienotajā Karalistē, jāreģistrē pastāvīgā (settled) vai pagaidu (pre-settled) iedzīvotāja statuss.

Pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statusa reģistrēšanās termiņš ir 2021. gada 30.jūnijs. Lai reģistrētos, personas rīcībā jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam.

Lūdzam ņemt vērā, ka pirms termiņa beigu datuma apstrādājamo pieprasījumu skaits strauji augs. Tādēļ aicinām pietiekties  savlaicīgi un neatlikt reģistrēšanos uz pēdējo brīdi, lai varētu paspēt iesniegt visus nepieciešamos un saņemt statusu līdz norādītajam termiņam.

Informācija par reģistrēšanos, kā arī reģistrēšanas vietne pieejama Home Office mājaslapā https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status. Jautājumu un neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar Home Office:

·         zvanot pa tālruni 0300 123 7379 (No pirmdienas līdz piektdienai (izņemot banku brīvdienas) no plkst. 8.00 līdz 20.00; sestdienās un svētdienās no plkst. 9.30 līdz 16.30)

·         uzdodot jautājumu tiešsaistē (online): https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start?hof-cookie-check

Atbalstu pieteikumu iesniegšanai sniedz arī Home Office akreditētās organizācijas. Savai dzīvesvietai tuvāko organizāciju saraksts un kontaktinformācija ir pieejama vietnē https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

NB! Home Office plāno 2021. gada laikā kā vienīgo ceļošanas dokumentu ieceļošanai Apvienotajā Karalistē noteikt pasi. ID kartes vairs nebūs derīgs ieceļošanas dokuments. Ja ES pilsonis dzīvojis Apvienotajā Karalistē līdz pirms 2020.gada 31.decembra un reģistrējies pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statusam, ID karte varēs tiks izmantota kā ieceļošanas dokuments AK līdz 2025.gada 31.decembrim.

Lūdzam sekot informācijai Home Office mājaslapā https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit .

ES pilsoņiem, kuri jau pastāvīgi dzīvo Apvienotajā Karalistē, joprojām paliek spēkā prasība reģistrēties pastāvīgajam vai pagaidu statusam (“settled status” vai “pre-settled”) iepriekšējā kārtībā.

Pieteikšanās ‘settled status’ vai ‘pre-settled status’

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas informācija, kā digitālajā vidē pieteikties ‘settled status’

https://www.gov.uk/eusettledstatus  

Apvienotās Karalistes valdības informatīvās kampaņas vietne “EU citizens in UK. Stay informed”
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk  

Norādes par pieteikšanās procesu ‘Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status)’

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Norāžu par pieteikšanās procesu tulkojums latviešu valodā ‘Pieteikuma iesniegšana ES Pastāvīgā statusa shēmas ietvaros (pastāvīgā un pagaidu statusa saņemšanai): tulkojums latviešu valodā’  

https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.lv

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča aicinājums un video pamācība latviešu valodā, kā pieteikties ‘settled status’

https://www.facebook.com/watch/?v=2541741542566404

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes valdības lēmumu, sakarā ar coronavīrusa (COVID-19) izplatību vietas, kas sniedz biometrisko personu apliecinoša dokumentu skenēšanas pakalpojumus, ja ES pilsonim nav pieejama Android ierīce ar NFC funkciju, šobrīd klātienē nav pieejamas

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas vadlīnijas lietvežiem, kas izskata ‘settled status’ un ‘pre-settled status’ pieteikumus. Vadlīniju pielikumā ir arī saraksts ar dokumentiem, kas var kalpot par pierādījumu rezidencei Apvienotajā Karalistē

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-caseworker-guidance

Ieceļošana Apvienotajā Karalistē pēc BREXIT

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit

Informatīvie materiāli par ES pilsoņu tiesībām BREXIT kontekstā

ES delegācija Apvienotajā Karalistē ir sagatavojusi brošūru “BREXIT. Kas jāzina, ja esat ES pilsonis un dzīvojat Apvienotajā Karalistē” visās ES dalībvalstu valodās, tai skaitā latviešu valodā. Ar brošūras saturu varat iepazīties: https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/8f5b72ed-8ada-11ea-812f-01aa75ed71a1

Apvienotās Karalistes valdības politikas dokuments par pilsoņu tiesībām, ja Apvienotā Karaliste pamet Eiropas Savienību bez vienošanās par izstāšanās kārtību (no deal Brexit) https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit?utm_source=a4a843bd-537c-4b0d-a613-174f1cef5fc1&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

Eiropas Komisijas informatīvais ziņojums “Jautājumi un atbildes — ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības saskaņā ar 2018. gada 14. novembrī publicēto Izstāšanās līgumu” latviešu valodā
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_lv.pdf 

Projekts līgumam par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Lai līgums stātos spēkā, tas ir jāratificē gan Apvienotajai Karalistei, gan Eiropas Savienībai
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132-text-subject-final-legal-revision-coming-days_en

Greater London Authority platforma ar informāciju un ieteikumiem Londonā dzīvojošajiem Eiropas Savienības pilsoņiem https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/representing-london-brexit-talks/eu-londoners-hub

Semināri

“EU Citizens Rights Project Scotland” mājaslapa, kurā publicēta informācija par semināriem Skotijā dzīvojošajiem ES pilsoņiem par imigrācijas un sociālajām tiesībām Brexit kontekstā. Semināri tiek rīkoti ar  Skotijas valdības atbalstu  www.citizensrightsproject.org

Platformas, lai atrastu sertificētus speciālistus imigrācijas jautājumos (immigration advisers, baristers, solicitors) 

Legal Choices https://www.legalchoices.org.uk/types-of-lawyers/types-regulated-lawyers/immigration-advisers/  

Immigration Law Practitioners’ Association http://www.ilpa.org.uk/pages/brexit-information.html

Law Society https://www.lawsociety.org.uk/

Informācija par konsultantiem imigrācijas jautājumos (immigration advisors) https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser/what-advisers-can-do

Labdarības organizācijas, kas piedāvā juridiskās konsultācijas

Law Centres Network http://www.lawcentres.org.uk

The Joint Council for the Welfare of Immigrants http://www.jcwi.org.uk/