Dzimšanas, laulības, miršanas apliecības

13.10.2020. 13:19

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras Latvijas Iedzīvotāju reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu Apvienotajā Karalistē.

Dari digitāli! Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības var pieprasīt e-pakalpojuma portālā www.latvija.lv.

2018 E dari digitali apmacibas

Lai pa pastu ar vēstniecības starpniecību no Latvijas izprasītu dzimšanas, laulības, miršanas apliecību, lūdzam uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Consulate of Latvia - The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) nosūtīt:  
 1. Aizpildītu iesnieguma veidlapu;
 2. Postal order payable for the Embassy of Latvia (pasta čeks nopērkams jebkurā pasta nodaļā) par summu – 21 GBP*;
 3. Pases datu lapas kopiju (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta: „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos dzimšanas/laulību/miršanas apliecības izprasīšanas procesā”, un jāparakstās).

Laulības apliecība nav izsniedzama, ja laulība ir šķirta vai laulātais ir miris; dzimšanas apliecība nav izsniedzama, ja persona ir mirusi. Šajos gadījumos ir izprasāma izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju.

Lai pa pastu saņemtu izziņu no civilstāvokļa aktu reģistra par dzimšanas, laulību vai miršanas reģistrāciju, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Consulate of Latvia - The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) jānosūta:
 1. pases kopija (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta: „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos izziņas izprasīšanas procesā”, un jāparakstās),
 2. pieprasījuma anketa
       anketa izziņas pieprasīšanai no dzimšanas reģistra
       anketa izziņas pieprasīšanai no laulību reģistra
       anketa izziņas pieprasīšanai no miršanas reģistra
 3. Postal Order Payable to the Embassy of Latvia par 51 GBP* (pasta čeks nopērkams jebkurā pasta nodaļā). 

Lūdzam ņemt vērā, ka vēstniecība neuzņemas atbildību par saņemtajos dokumentos norādītās informācijas pareizību. Negatīvas atbildes gadījumā iekasētās valsts un konsulārās nodevas netiek atmaksātas. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošie dokumenti (apliecības un izziņas) tiek sastādīti tikai latviešu valodā.

Laulības šķiršanas dokumentu izprasīšanai jāvēršas pie attiecīgā zvērinātā notāra, ja laulība šķirta pie zvērināta notāra www.latvijasnotars.lv ,vai jāvēršas attiecīgajā tiesā, ja laulība šķirta tiesā https://tiesas.lv/tiesas/saraksts.

 

* Katra ceturkšņa pirmajā datumā (1. janvārī, 1. aprīlī, 1. jūlijā un 1. oktobrī) tiek mainītas maksājamo nodevu likmes GBP saskaņā Eiropas Centrālās bankas ceturkšņa kursu. Lai saņemtu ar pasta čeku apmaksātu pakalpojumu ceturkšņa beigās, pilnam korekti noformētam dokumentu komplektam ir jābūt nosūtītam UN SAŅEMTAM vēstniecībā līdz ceturkšņa pēdējam datumam. Aicinām sūtīt dokumentus ar ierakstītu pastu, lai varētu pārliecināties par dokumentu piegādes datumu vēstniecībā.