Latvijas Republikas vēstniecība Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē

25.06.2020. 17:59

 

Izvērtējot situāciju un ievērojot Latvijas un Apvienotās Karalistes valdību noteiktos drošības nosacījumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē ir pieņēmusi lēmumu atsākt ierobežotu apmeklētāju pieņemšanu klātienē, lai sniegtu noteiktus konsulāros pakalpojumus.

Kā pirmos vēstniecība atsāks sniegt pasu/ID karšu noformēšanu un pakalpojumus, kur nepieciešama personas identificēšana klātienē.

Apzinoties nopietnos vīrusa izplatības riskus, pakalpojumi tiks sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot valdību ieviestos veselības drošības noteikumus un piesardzības pasākumus, tai skaitā personu distancēšanos. Tādēļ lūdzam ņemt vērā, ka katra apmeklētāja apkalpošanai būs nepieciešams ievērojami vairāk laika, nekā ierasts. Ņemot vērā, ka Konsulārās nodaļas klientu telpā drīkstēs uzturēties ne vairāk kā divi cilvēki vienlaikus, lūdzam precīzi ievērot noteikto apmeklējuma laiku! Vēršam uzmanību, ka tiešsaistes pieraksts uz  pasu/ID karšu noformēšanu tiks vērts vaļā pakāpeniski, izvērtējot apmeklētāju apkalpošanas pieredzi iepriekšējā periodā.

Cienījamie apmeklētāji! Apzinoties, ka pirmajā posmā būs ļoti liela interese par pieteikšanos uz pases/ID kartes noformēšu, kā arī ņemot vērā retāku apmeklējuma pieraksta grafiku veselības drošības noteikto pasākumu dēļ, aicinām izturēties ar sapratni un rēķināties ar ilgāku gaidīšanas laiku līdz iespējai saņemt pakalpojumu klātienē.

Rūpējoties par drošu apmeklētāju pieņemšanu, vēstniecība aicina katru apmeklētāju rīkoties atbildīgi un ievērot personu distancēšanas un personīgās higiēnas nosacījumus, lai pasargātu savu un apkārtējo cilvēku veselību. Pirms apmeklējuma lūdzam kritiski izvērtēt savu veselības stāvokli un pie mazākajām saslimšanas pazīmēm apmeklējumu obligāti pārcelt uz citu laiku. Ierašanās uz apmeklējumu ar slimības simptomiem apdraud gan citu apmeklētāju, gan vēstniecības darbinieku veselību. Vēlamies vērst uzmanību, ka Konsulārās nodaļas darbinieka saslimšanas gadījumā, ievērojot noteiktos drošības pasākumus, Konsulāro nodaļu būs nepieciešams slēgt uz karantīnas laiku (vismaz 14 dienas), pilnībā pārtraucot pakalpojumu sniegšanu.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē tika atsākta 2020. gada 1. jūnijā, atverot apmeklētāju pierakstu jūnija mēnesim, un 16. jūnijā atverot pierakstu visam jūlija mēnesim. 

Informācija par pakalpojumiem atrodama https://www.mfa.gov.lv/london/konsulara-informacija .

Informācija par pieteikšanos pases/ID kartes noformēšanai atrodama https://www.mfa.gov.lv/london/konsulara-informacija/pases-personas-apliecibas-eid-kartes.

Atgādinām, ka tiešsaistes pieraksts uz  pasu/ID karšu noformēšanu tiks vērts vaļā pakāpeniski, izvērtējot apmeklētāju apkalpošanas pieredzi iepriekšējā periodā.

  

2020. gada 31. janvārī Apvienotā Karaliste ir izstājusies no Eiropas Savienības. Svarīga informācija par Brexit atrodama šeit

KONSULĀRĀ NODAĻA

Pasu, reģistrācijas, pilsonības un citi konsulārie jautājumi

Konsulārā nodaļa sniedz pakalpojumus par pasu un personas apliecību (eIDkartes), bērnu reģistrāciju, ģimenes stāvokļa izmaiņām, pilsonības un citiem jautājumiem. vairāk ...

london konsulara

Embassy of the Republic of Latvia to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Consular Section

Adrese: 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom (Ieeja no Lisson Grove ielas, The "Grove House").

Tuvākās metro/dzelzceļa stacijas: Baker Street, Marylebone, Edgware Road.

 Kontaktinformācija

Apmeklētāji tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Par pierakstu lasiet šeit.

 

Konsulārās nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Darba dienās no 10:00 līdz 13:00 - no 14:00 līdz 16:00.

Brīvdienās un svētku dienās Konsulārā nodaļa ir slēgta.

Samaksu par pakalpojumiem var veikt tikai ar bankas maksājumu karti. Samaksu var veikt arī cita persona ar savu maksājuma karti – šajā gadījumā šīs personas klātbūtne Konsulārajā nodaļā ir obligāta.

 PAR PASU PIETEIKUMU PIEŅEMŠANU ĀRPUS LONDONAS LASIET ŠEIT

 

Vēstniecība un Konsulārā nodaļa ir slēgta Latvijas svētku dienās:

1. janvāris

Jaungada diena

*

Lielā Piektdiena, Pirmās Lieldienas un otrā Lieldienu diena

1. maijs

Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

4. maijs

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

23. jūnijs

Līgo diena

24. jūnijs

Jāņu diena (vasaras saulgrieži)

18. novembris

Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

24., 25. un 26. decembris

Ziemassvētki (ziemas saulgrieži)

31. decembris

Vecgada diena