Vīzas pieteikuma izskatīšana

28.02.2019. 14:44

Vīzas pieteikumu Latvijas pārstāvniecībās pieņem ne agrāk kā 3 mēnešus pirms plānotā brauciena sākuma. Ja ārzemniekam iepriekš ir izsniegta daudzkārtēja vīza, pieteikumu jaunas vīzas saņemšanai var iesniegt pirms tādas vīzas beigu datuma, kas derīga vismaz 6 mēnešus, t.i., daudzkārtējas vīzas turētājam ir tiesības vērsties pēc jaunas vīzas arī tad, kad iepriekšējās vīzas derīguma termiņš vēl nav beidzies.

Saskaņā ar Vīzu kodeksa 23. pantu pārstāvniecībās vīzas pieteikumu izskata 15 kalendāro dienu laikā no vīzas pieteikuma iesniegšanas dienas.

Atsevišķos gadījumos vīzas pieteikuma izskatīšanu var pagarināt līdz 30 kalendārajām dienām.

Izņēmuma kārtā vīzas pieteikuma izskatīšanu var pagarināt līdz 60 kalendārajām dienām.

Vīzu pieteikumu datu apstrādei un lēmuma par pieteikumu pieņemšanai Latvijas pārstāvniecībās izmanto Vīzu informācijas sistēmu.

Vīzas esamība negarantē personas tiesības ieceļot attiecīgajā valstī. Ja persona ir saņēmusi vīzu ieceļošanai Šengenā, uz Šengenas zonas ārējās robežas var tikt lūgts uzrādīt papildus informāciju par personas atbilstību ieceļošanas nosacījumiem, kā tas paredzēts Šengenas Robežu kodeksa 6. pantā.