Par epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem

02.06.2021. 14:57

No 2021. gada 7. aprīļa ārkārtējā situācija Latvijā vairs nav spēkā. Ņemot vērā to, ka saslimstības lejupslīde valstī nav noturīga, valdība ir lēmusi saglabāt un nostiprināt vairākus epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Informācija par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā

Klātienes tikšanās

 • No 2. jūnija, ievērojot divu mājsaimniecību principu, iekštelpās var pulcēties līdz 10 cilvēkiem un brīvā dabā līdz 20 cilvēkiem,
 • bērēs un kristību ceremonijā atļauts piedalīties cilvēkiem no dažādām mājsaimniecībām, ievērojot noteiktu dalībnieku skaitu - līdz desmit cilvēkiem iekštelpās un līdz 20 cilvēkiem brīvā dabā,
 • kapusvētkos pie dzimtas kapiem drīkst pulcēties līdz 10 cilvēkiem no divām mājsaimniecībām,
 • ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmeklētājiem ir pieejamas muzeju brīvdabas teritorijas un dabas takas,
 • bibliotēku, muzeju un kultūrvietu individuālie apmeklējumi ir atļauti ar nosacījumu, ka tiek ievērots drošības protokols, tai skaitā veicot iepriekšēju pierakstu un aizpildot anketas par apmeklējumu.
 • reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita,
 • klātienē var saņemt friziera, manikīra un pedikīra pakalpojumus,
 • iepirkties jādodas pa vienam, izņemot bērnus līdz 12 gadu vecumam un cilvēkus, kuriem ir nepieciešama asistenta palīdzība. Netiek apkalpoti cilvēki, kuri neievēro epidemioloģiskās drošības prasības. Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt skaidri redzamai pie ieejas.

Atvieglojumi vakcinētām un Covid-19 pārslimojušām personām

Ministru kabinets ir apstiprinājis vairākus ierobežojumu atvieglojumus cilvēkiem, kuri ir izslimojuši Covid-19, vai ir vakcinēti.

No 18 maija darba kolektīvos, amatiermākslas kolektīvos un sporta nodarbībās līdz 20 personām vakcinētas un Covid-19 pārslimojušas personas var pulcēties klātienē ārtelpā vai telpās un nelietot sejas maskas, kā arī neievērot 2 m distanci.

Šāda kārtība attiecas tikai uz pastāvīgiem kolektīviem, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumus. No 15. jūnija šāda veida apliecinājumi jau kļūs par daļu no ES digitālā zaļā sertifikāta.

No 1. jūnija, lai pierādītu, ka cilvēks ir vakcinēts vai izslimojis, ir jāuzrāda pārslimošanu, vakcināciju vai, atsevišķos gadījumos, testu apliecinošs nacionāla mēroga digitālais sertifikāts (QR kods), ko var lejupielādēt tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv vai saņemt papīra formātā klientu apkalpošanas centrā pašvaldībā. Platformai var pieslēgties ar drošas piekļuves līdzekļiem caur “’Latvija.lv” un tajā iedzīvotāji var iegūt digitālu, drošu un pārbaudāmu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas faktu.

No 1. jūnija klātienē strādā individuālu pakalpojumu sniedzēji, kuri ir vakcinēti pret Covid-19 vai to izslimojuši. Individuāli klātienē var sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, sporta nomas un foto pakalpojumus, kā arī saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Tas nozīmē, ka telpā atrodas tikai pakalpojuma sniedzējs un viens klients (pirts, saunas un foto pakalpojumu gadījumā viens pakalpojumu sniedzējs un viena mājsaimniecība). Šajā gadījumā klientiem nav jābūt vakcinētiem.

No 15 jūnija Covid-19 pārslimojušiem un vakcinētiem cilvēkiem paredzētas plašākas pulcēšanās un pakalpojumu izmantošanas iespējas. Plānots, ka bez maskām un distances ievērošanas, uzrādot sertifikātu, varēs piedalīties publiskos pasākumos ārā un telpās, apmeklēt sporta klubus, restorānus, kino, koncertus un saņemt citus pakalpojumus klātienē.

Prasības drošākai tirdzniecībai

No 2. jūnija ir atjaunota lielo tirdzniecības centru darbība un ielu tirdzniecība. Tirdzniecības vietās ir jāievēro virkne drošības prasību:

 • visās tirdzniecības vietās, arī tirgū un ielu tirdzniecības vietās, ir jālieto maskas,
 • jāievēro 2 metru distance, pastiprināta higiēna, jānodrošina informācija par piesardzību,
 • sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar sejas masku,
 • vienam apmeklētājam jāparedz ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības,
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.
  Atļauta arī ielu tirdzniecība un gadatirgu organizēšana:
 • apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;
 • atļauts izvietot līdz 20 tirdzniecības vietām;
 • fiziski jānorobežo gadatirgus teritorija;
 • ielu tirdzniecības organizēšanas laikā nenotiek izklaides pasākumi (tematiski svētki, atrakcijas).

Sabiedriskā ēdināšana

No 7. maija pastiprinātos drošības apstākļos atļauta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana klātienē ārtelpās.

Pie viena galdiņa var atrasties ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (t.i. līdz 18 gadu vecumam), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, taču ne vairāk kā 10 personas kopā (t.i. pieaugušie un bērni).

Sabiedriskās ēdināšanas vietā darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus uzturēšanās laikā, izņemot laikā, kad sēž pie galda.

Lai novērstu cilvēku pastiprinātu pulcēšanos sabiedriskās ēdināšanas vietās vēlās vakara stundās, tiek noteikts ierobežojums sabiedriskās ēdināšanas vietu darba laikam klātienē ārtelpās – darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00. Sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 21.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai.

Plašākai informācijai: