Par ārkārtējo situāciju Latvijā

26.02.2021. 16:00

Ņemot vērā aizvien pieaugošos Covid-19 infekcijas izplatības riskus un mērķtiecīgākai infekcijas ierobežošanai, Ministru kabinets pagarinājis ārkārtas situāciju Latvijā līdz 2021. gada 6. aprīlim. 

Līdz 6. aprīlim Latvijā ir pagarināti šādi ārkārtējās situācijas papildu drošības pasākumi un ierobežojumi:  

 • nav pieļaujama pulcēšanās ne privātos, ne publiskos pasākumos. Ikdienas gaitās jāievēro 2+2 princips – divi metri, divi cilvēki. Tiek izmantota lietotne “Apturi Covid”; 
 • pārtraukta visu kultūrvietu un izstāžu darbība. Nedrīkst organizēt gadatirgus; 
 • ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmeklētājiem joprojām ir pieejamas muzeju brīvdabas teritorijas un dabas takas; 
 • darbojas bibliotēkas, nodrošinot grāmatu izsniegšanu uz mājām; 
 • reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita; 
 • drīkst notikt organizētas sapulces, piketi un gājieni, ārpus telpām pulcējoties ne vairāk kā 25 cilvēkiem un ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības; 
 • iepirkties jādodas individuāli. Pieejamas tikai pirmās nepieciešamības preces. Netiek apkalpoti cilvēki, kuri neievēro epidemioloģiskās drošības prasības. Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt skaidri redzamai pie ieejas. 

Klātienē darbojas tikai: 

 • aptiekas (arī veterinārās aptiekas), 
 • optikas preču veikali, 
 • degvielas uzpildes stacijas, 
 • tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas: 

- pārtikas preces; 

- higiēnas preces; 

-pirmās nepieciešamības saimniecības preces; 

- preces, kas nepieciešamas ziemas apstākļos;

- mobilo telefonu priekšapmaksas kartes; 

-tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus; 

-dzīvnieku barību un preces; 

-preses izdevumus; 

-sabiedriskā transporta biļetes; 

-mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus; 

-mājražotāju lauksaimniecības produkciju; 

-ziedus. 

Preču tirdzniecība internetā nav ierobežota. 

No 8. februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu nodrošina arī:

 • pārtikas veikali, t.i. veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;
 • higiēnas preču veikali, t.i. veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;
 • kā arī grāmatnīcas.

No 8. februāra klātienē nopērkamo preču klāsts papildināts ar:

 • stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem un sēklām;
 • substrātiem, mēslošanas līdzekļiem, kaļķošanas materiāliem un augu aizsardzības līdzekļiem;
 • elektropreču aksesuāriem (vadiem, pagarinātājiem, lādētājiem);
 • līdzekļiem dezinsekcijai un deratizācijai.

No 1. marta klātienē varēs saņemt arī friziera, manikīra un pedikīra pakalpojumus.

 

Robežkontrole   

No 2020. gada 12. oktobra visām personām, kuras plāno ieceļot Latvijā, tīmekļvietnē Covidpass.lv ir jāaizpilda elektroniska apliecinājuma anketa vismaz 48 stundas pirms ieceļošanas Latvijā. 

No 2021. gada 25. janvāra ikvienam, kas ieceļo Latvijā, izmantojot starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, ir jāuzrāda Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskais PCR testa (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma) negatīvs rezultāts. Apliecinājums nedrīkst būt senāks par 72  stundām. Savukārt personām, kas pēdējo 3 mēnešu laikā ir pārslimojušas Covid-19. ir jāuzrāda ārsta izziņa vai medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza.

Ja pasažieris nebūs spējīgs uzrādīt testa rezultātu - izdrukātu vai elektroniski viedierīcē -, vai ārsta izziņu, tam tiks atteikta iekāpšana transportlīdzeklī. Testa rezultātam vai ārsta izziņai ir jābūt angļu, franču, krievu vai izlidošanas valsts oficiālajā valodā.

Šī norma attiecas arī uz tiem, kas iecerējuši ierasties Latvijā ar privāto transportlīdzekli. Testa rezultāts būs jānorāda covidpass.lv anketā, ko pārbaudīs Valsts robežsardze un policijas pārstāvji. 

Noteikti arī izņēmuma gadījumi, kad tests pirms ieceļošanas Latvijā nav jāveic:

 • bērniem līdz 11 gadu vecumam,
 • pārvadātāju darbiniekiem un apkalpes locekļiem, jūrniekiem, kas dodas uz vai no savas darbavietas, tranzīta pasažieriem, kuri nepamet lidlauka kontrolējamo zonu, diplomātiskā korpusa pārstāvjiem,
 • tests netiks prasīts pierobežas iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso robežu darba, izglītības un līdzīgu vajadzību dēļ un var uzrādīt apliecinājumu par nodarbinātību vai izglītību.

Par citiem izņēmumiem lūdzam skatīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 35.4 punktu.

Sākot ar 11. februāri, personas no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ar starptautisko pasažieru pārvadājumiem vai privāto transportlīdzekli Latvijā var ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības gadījumos:

-         darbs,

-         mācības, studijas,

-         ģimenes apvienošana,

-         medicīnas pakalpojumu saņemšana,

-         tranzīts,

-         nepilngadīgo pavadīšana,

-         atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,

-         bēres.

Kāds no šiem iemesliem būs jānorāda tīmekļvietnē "covidpass.lv". Starptautiskajam pasažieru pārvadātājam būs jāpārliecinās, ka persona ir iesniegusi šo pašapliecinājumu.

Dokumentus vai citus drošticamus pierādījumus, kas apliecina vietnē covidpass.lv norādīto ieceļošanas mērķi būs jāuzrāda pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Persona var neuzrādīt dokumentus, ja atbilstošā informācija, kas apliecina kādu no ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama valsts informācijas sistēmās, piemēram, Iedzīvotāju reģistrā.

Ar privāto transportlīdzekli Latvijā varēs iebraukt Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu, Eiropas Ekonomiskās Zonas valstu, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes valstspiederīgie, kā arī Eiropas Savienības pastāvīgie iedzīvotāji ar uzturēšanās atļauju Latvijā.

No 15. februāra personām, kas šķērsos Latviju tranzītā, tas būs jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē "covidpass.lv".

Transporta pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekam, kravas vai tehnisko reisu apkalpes loceklim Latvijas teritorija tranzītā jāšķērso 72 stundu laikā. Tāpat izņēmums attiecas uz starptautisko pasažieru pārvadājumu pasažieriem, kuriem Latvijas teritorija tranzītā jāšķērso 48 stundu laikā. Par citiem izņēmumiem lūdzam skatīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 5.45.2 apakšpunktu.

Vienlaikus tiek saglabāta iespēja veikt atsevišķus pasažieru pārvadājumu reisus. Piemēram, reisi darbinieku nogādāšanai varēs tikt veikti ar satiksmes ministra atļauju.

No 26. februāra līdz 6. aprīlim Latvijā nevarēs ieceļot trešo valstu valstspiederīgie ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kuru ieceļošanas mērķis neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 37.1., 37.2, 37.3, 37.5.-37.15.apakšpunktā minētājiem ieceļošanas mērķiem.

Pēc atgriešanās no ārvalstīm, kurās ir augsta saslimstība ar Covid-19, ir obligāti jāievēro 10 dienu pašizolācija, bet atsevišķām personu kategorijām (ārstniecības personām, izglītības iestāžu darbiniekiem u.c.) – 14 dienu pašizolācija, ko noteiktos gadījumos drīkst pārtraukt jau 10.dienā. 

Plašākai informācijai:

Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/rikojums-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Covid-19 aktualitātes: https://covid19.gov.lv/, tālrunis uzziņām (zvaniem no Latvijas) 8345.

Apliecinājuma anketa: https://covidpass.lv/lv/, tālrunis uzziņām +371 67219111.

Slimību profilakses un kontroles centrs: https://www.spkc.gov.lv/lv, tālrunis uzziņām +371 67 387 661.

Valsts Robežsardze: https://www.rs.gov.lv/lv, tālrunis uzziņām +371 67075616.

Informācija par Veselības ministrijas izstrādāto vakcinācijas stratēģiju: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/iepazistina-ar-vakcinacijas-strategiju-pret-covid-19  

Veselības ministrijas informācija par plānveida stacionāro pasākumu ierobežošanu uz laiku: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/uz-laiku-visas-slimnicas-ierobezos-planveida-stacionaros-pakalpojumus