Informācija par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā Covid-19 ierobežojumu laikā

12.06.2021. 01:46

Ārlietu ministrija aicina neceļot bez būtiskas nepieciešamības!

Ja tomēr nepieciešams doties uz ārvalstīm, Ārlietu ministrija aicina:

 • ievērot SPKC ieteikumus neceļot uz valstīm, kurās ir augsti saslimstības rādītāji, un izvērtēt brauciena nepieciešamību uz valstīm, kurās tie ir vidēji;
 • rūpīgi apsvērt ārvalstu braucienu nepieciešamību personām ar hroniskām saslimšanām un senioriem;
 • visās valstīs vienmēr ievērot standarta piesardzības pasākumus: ievērot distanci no citām personām un roku higiēnu;
 • ņemt vērā, ka vietās, kurās pulcējas liels cilvēku skaits, ir pastiprināts infekcijas risks, tostarp, lidostās;
 • pirms brauciena iepazīties ar lidostu un pasažieru pārvadātāju prasībām Covid-19 ierobežošanai (obligāts sejas un mutes aizsegs, apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu (iespējama prasība uzrādīt tulkojumu) u.c.);
 • pirms brauciena sazināties ar pasažieru pārvadātāju par lidojuma reģistrācijas (uzņemšanas reisā) noteikumiem;
 • iepazīties ar informāciju par dažādās valstīs noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem un citu aktuālo informāciju par attiecīgo valsti ceļojumu brīdinājumos vai portālā Re-open EU. Ja nepieciešama detalizētāka informācija par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, aicinām sazināties ar Latvijā akreditēto attiecīgās valsts pārstāvniecību;
 • ja nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta, ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19, pēc personas pieprasījuma bez maksas izsniedz apliecinājumu par personas vakcināciju pret Covid-19;
 • pārliecināties par atgriešanās iespējām, jo situācija starptautisko pasažieru pārvadājumu jomā ir mainīga, tostarp aviosatiksmē.
 • Dodoties uz ārzemēm, Ārlietu ministrija vienmēr stingri iesaka:
 • iegādāties ceļojumu apdrošināšanu;
 • reģistrēties Konsulārajā reģistrā;
 • viedtālrunī lejuplādēt Ārlietu ministrijas mobilo lietotni Ceļo droši”.

3

10 atgādinājumi veiksmīgam ceļojumam pieejami šeit.

Visām personām, kuras ieceļo Latvijā, tīmekļvietnē Covidpass.lv ir jāaizpilda elektroniska apliecinājuma anketa ne ātrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Latvijā. Personām, kas ieceļo Latvijā, ir jāuzrāda Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskā PCR testa (to veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma) negatīvs rezultāts, kas nav senāks par 72  stundām. Savukārt personām, kas ne agrāk kā pēdējo 180 dienu laikā ir pārslimojušas Covid-19, ir jāuzrāda ārsta izziņa vai medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza. Testa rezultātam vai ārsta izziņai ir jābūt angļu, franču, krievu vai izlidošanas valsts oficiālajā valodā

Personām, kas pēdējo 14 dienu laikā bijušas valstī, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts, Šveice vai Apvienotā Karaliste, par saviem līdzekļiem jāveic atkārtots tests uzreiz pēc ierašanās Latvijā.

No ES un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices un Apvienotās Karalistes Latvijā var ieceļot tikai šādu iemeslu dēļ:

 • darbs,
 • mācības, studijas,
 • ģimenes apvienošana
 • medicīnas pakalpojumu saņemšana,
 • tranzīts,
 • nepilngadīgo pavadīšana,
 • atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,
 • bēres.

Attiecīgo iemeslu personai jānorāda apliecinājuma anketā covidpass.lv. Dokumentus vai citus drošticamus pierādījumus, kas apliecina šo mērķi, ir jāuzrāda pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Persona var neuzrādīt dokumentus, ja atbilstošā informācija, kas apliecina kādu no ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama valsts informācijas sistēmās, piemēram, Iedzīvotāju reģistrā.

Personām, kas šķērso Latviju tranzītā, jāpamet Latvija 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē Covidpass.lv. Izņēmumi noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 35.punktā.

Caur ES ārējās robežas robežšķērsošanas vietām Latvijā nevar ieceļot trešo valstu valstspiederīgie ar terminēto uzturēšanās atļauju Latvijā, kuru ieceļošanas mērķis neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 37.1., 37.2, 37.3, 37.5.-37.15.apakšpunktā minētājiem ieceļošanas mērķiem.

Pēc ieceļošanas Latvijā no ārvalstīm, kurās ir augsta saslimstība ar Covid-19, ir obligāti jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Pašizolāciju var neievērot personas:

 • kuras var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS;
 • kuras pēdējo 14 dienu laikā uzturējušās tikai ES, EEZ valstīs, Šveicē vai Apvienotajā karalistē un var uzrādīt apliecinājumu, kurā norādīts, ka persona ir saņēmusi pilnu vakcinācijas kursu (t.i., ir pagājušas 15 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas), un norādīts, kādu vakcīnu persona ir saņēmusi (atbrīvojums no pašizolācijas attiecas tikai uz Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām)
 • Personas, kas pēdējo 14 dienu laikā bijušas valstī, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts, Šveice vai Apvienotā Karaliste, var pašizolēties dzīvesvietā, ja pēc ielidošanas Latvijā veiktā testa rezultāts ir negatīvs. Citos gadījumos izolācija notiek viesnīcā; izdevumus par uzturēšanos viesnīcā sedz ieceļotājs pats. Izsmeļoša informācija par šo kārtību, kā arī izņēmumi no šīm prasībām norādīti Ministru kabineta noteikumu Nr.360 56.4 - 56.5 punktā.

Papildu informācija:

!Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Facebook konts pieejams šeit.

! Informācija par Covid-19 ierobežojumiem pieejama šeit.

! Informācija par pasažieru un kravu pārvadājumiem pieejama Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Detalizēta informācija par ierobežojumiem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, tūrismam un ceļošanai pieejama Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" V nodaļā.

Informācija par Covid-19 izplatību, kā arī piesardzības un profilakses pasākumiem pieejama šeit.

! Informācija par Covid-19 analīžu nodošanu pieejama šeit.

!Covidpass.lv apliecinājuma anketa pieejama Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Uzziņu tālruņi

 • Konsulārajos jautājumos (piemēram, vīzas, dokumentu legalizācija, ieceļošana no ārvalstīm): 

  • zvaniem no Latvijas 80005905;
  • zvaniem no ārvalstīm +371 67015905;
 •  SPKC informatīvais tālrunis (piemēram, pašizolācijas jautājumi) +371 67387661;

 • Vienotais diennakts tālrunis Covid-19 jautājumos (zvaniem no Latvijas) 8345;
 • Valsts Robežsardzes tālrunis robežas šķērsošanas jautājumos +371 67075616;
 • Iekšlietu ministrijas Informācijas centra tālrunis Covidpass.lv aizpildīšanas jautājumos +371 67219111.

Tālrunis ārkārtas situācijām ārvalstīs

 • Diennakts tālrunis ārkārtas situācijām ārvalstīs konsulārās palīdzības saņemšanai (piemēram, zudis ceļošanas dokuments, smaga saslimšana, dabas katastrofa, nāve) +371 26337711.

Piezīme. Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Šī informācija var nebūt pilnīga, jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ Ārlietu ministrija aicina vienmēr precizēt šos jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā. Ārlietu ministrijas mājaslapā publicētajiem ceļojumu brīdinājumiem ir rekomendējošs raksturs, un tie neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām izbraukt no Latvijas.