2014. gada 4. oktobrī Latvijā notiks kārtējās parlamenta vēlēšanas, kurās vēlēsim 12.Saeimu

02.12.2014. 19:09

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu.

Vēlētāji Saeimas vēlēšanās drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī pēc izvēles. Balsotājus reģistrē vēlēšanu iecirknī, izdarot atzīmi vēlētāja pasē.

Saeimas vēlēšanās iespējams piedalīties, uzrādot tikai derīgu Latvijas pilsoņa pasi.

Vēlētājus, kuru rīcībā ir tikai personas apliecības (eID), bet, kuri vēlas piedalīties 12.Saeimas vēlēšanās, lūdzam laikus noformēt Latvijas pilsoņa pasi. Latvijas vēstniecībās ārvalstīs ir pieraksta sistēma, lai pieteiktos personu apliecinošu dokumentu noformēšanai. Daudzās Latvijas vēstniecībās ir milzīgs darba apjoms un pases noformēšanu var veikt, iepriekš pierakstoties, tikai pēc 2 - 3 mēnešiem. Tādēļ aicinām visus, kas vasarā plāno uzturēties Latvijā, dokumentu, kuriem drīzumā beigsies derīguma termiņš, nomaiņu veikt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā. Lielbritānijā, Austrālijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Jaunzēlandē, Īrijā un Kanādā, šī gada vasarā un rudenī tiek plānoti mobilo pasu darbstaciju izbraukumi, kuru laikā tiks nodrošināta pasu un eID karšu pieteikumu pieņemšanu ārpus Latvijas vēstniecībām. Šai informācijai lūdzam sekot līdzi Ārlietu ministrijas, kā arī Latvijas vēstniecību Lielbritānijā, Īrijā, ASV un Kanādā mājaslapās.

 Vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs, ir divas iespējas kā piedalīties 12. Saeimas vēlēšanās:

1.      Vēlēšanu dienā, 2014. gada 4. oktobrī, balsot kādā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.

2.      Balsot pa pastu. Balsošanai pa pastu jāreģistrējas no 2014.gada 3.maija līdz 12.septembrim jebkurā no pārstāvniecībām, kas organizē balsošanu pa pastu.

Pārstāvniecību saraksts, kur var iesniegt pieteikumus balsošanai pa pastu PDF formātā (345.03 KB)

Reģistrēties balsošanai pa pastu var personīgi vai ar trešās personas starpniecību. Reģistrējoties balsošanai pa pastu, Latvijas pārstāvniecībā jāiesniedz vai jānosūta pa pastu personas parakstīts iesniegums un derīga Latvijas pilsoņa pase. Iesniegumu reģistrē vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu. Vēlētāja pasē iespiež spiedogu, kas apliecina, ka vēlētājs ir nobalsojis, un pasi kopā ar vēlēšanu materiāliem nosūta uz vēlētāja iesniegumā norādīto adresi. Vēlētājs izdara izvēli un saskaņā ar pārstāvniecībā saņemtajiem norādījumiem noformētu vēlēšanu aploksni līdz 4.oktobrim nosūta iecirknim balsošanai pa pastu. 

Ja vēlētājs pieteicies balsošanai pa pastu, viņš nevar balsot iecirknī!

Iesniegums balsošanai pa pastu no ārvalstīm PDF formātā (192.39 KB)

Iesniegums balsošanai pa pastu no ārvalstīm Word formātā (33.50 KB)

Vēlētāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, bet kuri vēlēšanu dienā uzturēsies Latvijā, drīkst balsot jebkurā no Latvijā izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.

Vēlētāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, bet kuri vēlēšanu dienā uzturēsies ārvalstīs, drīkst balsot jebkurā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.

Vēlētājs, kurš ir reģistrēts balsošanai pa pastu, var mainīt vēlēšanu materiālu saņemšanas adresi ārzemēs, ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms vēlēšanu dienas iesniedzot par to iesniegumu attiecīgajā Pārstāvniecībā.

Plašāka informācija pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.