Konkursa "Jautājumi par Latvijas ārpolitiku" atbildes

20.12.2017. 09:07
  • Ārlietu dienests Latvijas valsts simtgadei

1. Kuram no ministriem ārvalstu viesu klātbūtnes laikā tiek lietota uzruna "Jūsu Ekselence"?

 

Iekšlietu ministram

Aizsardzības ministram

Ekonomikas ministram

Ārlietu ministram

 

 

2. Nosauciet galvenos Latvijas valsts simbolus!

Valsts karogs, valsts ģerbonis, valsts himna

 

 

3. Kurai no valsts augstākajām amatpersonām ir šāds karogs:

vp karogs

Latvijas Valsts prezidentam

 
 

4. Pie kāda apģērba veida var nēsāt pilno valsts apbalvojumu?

Kungi - pie frakas, dāmas – pie svētku tērpa

 
 

5. Ja ielūgumā tiek norādīts apzīmējums R.S.V.P., kādu rīcību tas prasa no ielūguma saņēmēja puses?

Ielūguma saņēmējam ir jāatbild uz ielūgumu, jo šis apzīmējums no franču valodas nozīmē: "Esiet tik laipns atbildēt".

 
 

6. Kurš pirmais parasti sniedz roku sveicinoties?

 

Amatā zemāka amatpersona, gados jaunāka persona vai sieviete

Amatā augstāka amatpersona, gados vecāka persona vai vīrietis

Amatā augstāka amatpersona, gados vecāka persona vai sieviete

 
 

7. Kas ir "netiķete"?

 

Uzvedības noteikumu neievērošana, pretējs jēdzienam “etiķete”

Uzvedības noteikumi, kas nosaka sazināšanos datortīklā, interneta vidē

Uzvedības noteikumi, kas jāievēro neformālā vidē

 
 

8. Ārlietu ministrs rīko pieņemšanu par godu Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas gadadienai. No kura brīža sākot būtu pieklājīgi doties prom no pieņemšanas

 

Kad ārlietu ministrs ir devies prom no pasākuma

Pēc noslēguma laika, kas minēts ielūgumā

Pēc ārlietu ministra svinīgās uzrunas

 
 

9. Kurā pilsētā šogad no 11.līdz 17.novembrim norisinājās Latvijas dienas?

 

Parīzē

Pērnavā

Palangā

Barselonā

 
 

10. Kura valsts šogad savu Simtgadi?

 

Igaunija

Somija

Austrija

Polija

 
 

11. Kurā pilsētā 2018.gadā tiks atklāts piemineklis pirmajam Latvijas ārlietu ministram Z.A.Meierovicam?

ZAM pieminekla mets

Durbē

Rīgā

Tukumā

Nicā

 
 

12. Kurā mājaslapā var atrast informāciju par Ārlietu dienestu Latvijas valsts simtgadei?

 

www.mfa.gov.lv

mod.gov.lv

km.gov.lv

 
 

13. Kura dalībvalstis pašreiz ir pēdējā, kas iestājusies ES?

 

Bulgārija

Rumānija

Horvātija

Malta

 
 

14. Kā sauc pašreizējo vēstnieku Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā?

 

Ilze Juhansone

Valdis Dombrovskis

Sanita Pavļuta-Deslandes

Indulis Bērziņš

 
 

15. Kurās 6 valstīs ārpus Eiropas Savienības oficiālā valūta ir eiro?

 

Monako, Melnkalne, Sanmarīno, Vatikāns, Andora, Kosova

Lihtenšteina, Reinjona, Fēru salas, Ālandu salas, Vatikāns

Monako, Sanmarīno, Lihtenšteina, Andora, Vatikāns, Franču Gviāna

 
 

16. Kāds bija agrākais Eiropas valūtas nosaukums, ko tagad sauc par eiro?

 

E-marka

ECU

Sterliņu mārciņa

 
 

17. Kurš viens no minētajiem izteikumiem atbilst patiesībai par ES Kopējo ārējo un drošības politiku (KĀDP) un ES Kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP)

 

KDAP ietvaros visi lēmumi tiek pieņemti vienbalsīgi, savukārt KĀDP ietvaros visi lēmumi tiek pieņemti ar kvalificēto balsu vairākumu

KDAP ir KĀDP sastāvdaļa, kuras ietvaros tiek īstenotas ES civilās misijas un ES militārās operācijas kādā no trešajām valstīm

KDAP ietvaros tiek īstenotas tikai militārās operācijas, turpretī KĀDP tiek īstenotas tikai civilās misijas

Lēmumu pieņemšana KDAP pilnībā ietilpst ES dalībvalstu kompetencē, savukārt KĀDP ietvaros ES dalībvalstis dala kompetenci ar Eiropas Komisiju

 
 

18. Kuras ir Eiropas brīvās tirdzniecības līguma valstis (EFTA)?

 

Šveice, Lihtenšteina , Islande, Norvēģija

Apvienotā Karaliste, Vācija, Bulgārija, Norvēģija

Austrālija, Maroka, Tunisija, Japāna

 
 

19. Kura ES dalībvalsts pašlaik ir prezidējošā ES Ministru Padomē?

 

Polija

Igaunija

Nīderlande

Bulgārija

 
 

20. Latvijas pārstāvji piedalās deviņās starptautiskajās civilajās un militārajās misijās. Nosauciet, kurās!

 

  1. NATO vadītā Resolute Support misija Afganistānā,

  2. Starptautiskā koalīcija cīņā pret ISIL/Da’esh (Irākā),

  3. ANO daudzpusējā integrētajā stabilizācijas misijā Mali (MINUSMA),

  4. EDSO speciālā novērošanas misija Ukrainā,

  5. ES Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia),

  6. ES Padomdevēja misijā civilā sektora reformām Ukrainā (EUAM Ukraine),

  7. ES bruņoto spēku apmācības misijā Mali (EUTM Mali),

  8. ES militārā jūras operācijā pie Somālijas krastiem (EU NAVFOR Atalanta),

  9. ES militārajā operācijā Vidusjūrā (EUNAVFOR Med Sophia).

 
 

21. Šogad Baltijas valstīs un Polijā ieradās NATO paplašinātās klātbūtnes spēki. Nosauciet valstis, kuras ietilpst NATO Latvijas kaujas grupas sastāvā!

 

ASV, Kanāda, Itālija, Vācija, Francija

ASV, Lielbritānija, Kanāda, Francija, Nīderlande

Kanāda, Spānija, Itālija, Polija, Slovēnija, Albānija

ASV, Kanāda, Lielbritānija, Vācija, Norvēģija

 
 

22. Kad stājies spēkā Vispārējais līgums par kodolizmēģinājumu aizliegumu (CTBT)?

 

1996. gadā

2001. gadā

Nav stājies spēkā

 
 

23. Kura dalībvalstij ir aizsardzības izņēmums (opt-out) un kura nepiedalās ES kopējā un ārēja drošības politikā kopš 1992. gada decembra (Edinburgas vienošanās)?

 

Malta

Islande

Dānija

Grieķija

 
 

24. Ar ko Latvijas vēsturē nozīmīgs 1920. gada 11. augusts?

 

Tika parakstīts Miera līgums starp Latviju un Krieviju

Latviju atzina de iure

Latviju uzņēma Tautu Savienībā

Tika izveidota Baltijas Antante

 
 

25. Cik Latvijas valstspiederīgo un latviešu izcelsmes personu pēc ĀM aplēsēm dzīvo, mācās vai strādā ārpus Latvijas?

 

370 000

130 000

560 000

 
 

26. Kā sauc Latvijas diasporas "jumta" organizāciju?

 

Vispasaules latviešu biedrība

Organizācija Latvijas patriotiem pasaulē

Pasaules Brīvo latviešu apvienība

 
 

27. Kad Latvijas Republiku atzina de iure?

 

1919. gada 29. jūlijā

1920. gada 11. augustā

1921. gada 26. janvārī

1921. gada 22. septembrī

 
 

28. Kad Latviju uzņēma Tautu Savienībā?

 

1919. gada 29. jūlijā

1920. gada 11. augustā

1921. gada 26. janvārī

1921. gada 22. septembrī

 
 

29. Kura no Eiropas valstīm pirmā atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu 1991. gadā?

 

Norvēģija

Islande

Dānija

Beļģija

 
 

30. Cik diasporas projektus Ārlietu ministrija ir atbalstījusi 2017. gadā?

 

54

93

129

 
 

31. Kurā no šīm valstīm ir salīdzinoši liela latviešu kopiena?

 

Taizeme

Brazīlijā

Indija

 
 

32. Kas ir attēlā redzamā persona?

ZAMeierovics

Zigfrīds Anna Meierovics

Hugo Celmiņš

Vilhelms Munters

Kārlis Zariņš

 
 

33. Kas ir attēlā redzamā persona?

spekke

Edgars Krieviņš

Arnolds Spekke

Anatols Dinbergs

Jānis Seskis

 
 

34. Kas ir attēlā redzamā persona?

Alfreds Bilmanis

Hugo Celmiņš

Kārlis Zariņš

Alfrēds Bīlmanis

Atis Ķeniņš

 

35. Kas ir attēlā redzamā persona?

MZ 1 M.A.Zarina

Marianna Zariņa

Ērika Vilsone

Matilde Vesmane

Margariete Sandere

 

twtr@Arlietas, @Latvian_MFA

icon facebook @arlietuministrija, @LatvianMFA