Latvijas un Kazahstānas sadarbība ekonomikā

02.12.2014. 19:09

Kazahstāna ir Latvijas nozīmīgais tirdzniecības partneris Centrālāzijā. Pēc pārkrauto kravu apjoma Latvijas ostās Kazahstāna ieņem trešo vietu aiz Krievijas un Baltkrievijas. Ekonomiskās krīzes iespaidā Latvijas uzņēmēji sekmīgi sākuši darboties līdz šim neapgūtos eksporta tirgos, un savstarpēji attīstītie dzelzceļa savienojumi ar Kazahstānu ļāvuši attīstīt savstarpējo tirdzniecību ar visām Centrālāzijas valstīm. Kazahstāna ir nozīmīgs Latvijas partneris Ziemeļu apgādes tīkla ietvaros preču eksportam uz Afganistānu. Kazahstānas tirgum Latvija piedāvā arī savus pakalpojumus informācijas tehnoloģiju un izglītības jomā, tādējādi veicinot zinātnes un studentu apmaiņu, kā arī personisko kontaktu veidošanu starp abām valstīm.

Tirdzniecība (avots: Centrālās statistikas pārvalde)

2013.gadā

Eksports

Imports

1.      Lietuva – 1 484 550 317 EUR jeb 16,25%

2.      Krievija – 1 154 668 054 EUR jeb 12,64%

3.      Igaunija – 1 069 172 506 EUR jeb 11,70%

..

25. Kazahstāna – 60 277 877 EUR jeb 0,66%

1.    Lietuva – 2 179 871 425 EUR jeb 19,96%

2.    Vācija – 1 160 031 741 EUR jeb 10,62%

3.    Krievija – 1 058 214 276 EUR jeb 9,69%

..

29. Kazahstāna – 38 808 961 EUR jeb 0,36%

- Eksporta apjoms uz KZ 2013.gadā bija 60,3 MEUR, kas ir par +28,0% lielāks eksporta apjoms (jeb +13,2 MEUR) nekā 2012.gadā.

- Importa apjoms no Kazahstānas 2013.gadā bija 38,8 MEUR, kas ir par - 40,3% mazāks importa apjoms (jeb -26,2 MEUR) nekā 2012.gadā.

- 2013.gadā Latvijai ar Kazahstānu ir pozitīva preču tirdzniecības bilance: 21,5 MEUR apmērā.

- Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma KZ ar 99,1 MEUR kopējo tirdzniecības apjomu ieņemt 27.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. (0,49% no kopējā tirdzniecības apjoma).

Latvijas un Kazahstānas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2005. līdz 2013.gadam, EUR

Gads

Eksports

Imports

2005

13 511 420

16 477 641

2006

18 958 920

39 149 331

2007

33 084 052

39 064 351

2008

30 113 601

86 802 188

2009

28 335 242

22 306 438

2010

28 297 210

40 874 194

2011

48 858 567

28 784 581

2012

47 080 297

65 013 129

2013

60 277 877

38 808 961

Eksporta preces uz Kazahstānu dalījumā pa preču veidiem, 2013.gadā (EUR)

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā eksporta

Kopā

60 277 877

100%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

-  Blokkondensatori, maiņkondensatori un trimeri – 56 %;

-  Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji – 9%

-  Detaļas mehānismiem – 7%

15 060 736

24.99%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija

- Medikamenti – 83%

- Eļļošanas līdzekļi – 8%

- Vate, marle, pārsēji – 5%

11 936 897

19.80%

Pārtikas rūpniecības produkti

- Stiprie alkoholiskie dzērieni – 51%

- Sagatavotas vai konservētas zivis – 21%

- Svaigu vīnogu vīns ieskaitot stiprinātos vīnus – 14%

9 496 020

15.75%

Minerālie produkti

- Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas – 98%

5 895 652

9.78%

Koksne un tās izstrādājumi

- Kokskaidu plātnes, orientētās kokskaidu plātnes (OSB) – 99%

5 015 139

8.32%

Augu valsts produkti

2 824 369

4.69%

Plastmasas un izstrādājumi no tām; kaucūks un gumijas izstrādājumi

2 613 110

4.34%

Optiskās ierīces un aparāti (iesk. Medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti

1 785 951

2.96%

Transporta līdzekļi

1 151 628

1.91%

Dzīvnieki un lopkopības produkcija

1 107 700

1.84%

Dažādas rūpniecības preces

989 725

1.64%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

959 978

1.59%

Koksnes papīmasa; papīrs un kartons

889 322

1.48%

Metāli un to izstrādājumi

453 336

0.75%

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

68 167

0.11%

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti

13 894

0.02%

Jēlādas, ādas, kažokādas un izstrādājumi no tām

11 705

0.02%

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli un metāli, kas plakēti ar dārgmetālu un to izstrādājumi

3 345

0.01%

Importa preces uz Kazahstānu dalījumā pa preču veidiem, 2013.gadā (EUR)

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Kopā

38 808 961

100%

Minerālie produkti

-  Naftas gāzes un citādi gāzveida ogļūdeņraži – 100%

15 881 619

40.92%

Metāli un to izstrādājumi

-  Dzelzs atkritumi un lūžņi – 100%

13 894 386

35.80%

Augu valsts produkti

-  Rapšu vai ripšu sēklas – 84%

-  Kvieši un kviešu un rudzu maisījums – 8%

7 845 747

20.22%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

419 595

1.08%

Pārtikas rūpniecības produkti

282 999

0.73%

Dzīvnieki un lopkopības produkcija

260 299

0.67%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

200 769

0.52%

Transporta līdzekļi

17 819

0.05%

Plastmasas un izstrādājumi no tām; kaucūks un gumijas izstrādājumi

3 546

0.01%

Mākslas un antikvariārie priekšmeti

741

0.00%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija

737

0.00%

Koksnes papīmasa; papīrs un kartons

538

0.00%

Dažādas rūpniecības preces

166

0.00%

Pakalpojumu tirdzniecība[1]

  • Pakalpojumu eksporta apjoms uz Kazahstānu 2013.gadā bija 11,9 MEUR. Latvijas nozīmīgākie eksporta pakalpojumi uz Uzbekistānu bija pārvadājumi (9,7 MEUR) – pamatā dzelzceļa transports.
  • Pakalpojumu importa apjoms no Kazahstānas 2013.gadā bija 2,0 MEUR. Nozīmīgākie importa pakalpojumi no Uzbekistānas bija pārvadājumi (1,6 MEUR).
  • Latvijai ar Kazahstānu ir pozitīva pakalpojumu tirdzniecības bilance + 9,9 MEUR apmērā.

Investīcijas (avots: Latvijas Banka, Lursoft)

- 2013.gada beigās Latvijā reģistrēti 20,8 MEUR Kazahstānas tiešās investīcijas (atlikumi). Galvenokārt tās tika veiktas transporta un uzglabāšanas nozarē (8,1 MEUR).

- Savukārt Latvijas tiešās investīcijas (atlikumi) Kazahstānā sastādīja 0,2 MEUR. Investīcijas veiktas vairum-/ mazumtirdzniecības nozarē.

25.03.2014. Uzņēmumu reģistrā bija reģistrēti 131 uzņēmums ar KZ investīcijām pamatkapitālā. Kopējais KZ investīciju apjoms sasniedza 10,42 MLVL (26.vieta). Galvenokārt investori ir privātpersonas.

Lielākie Kazahstānas investori Latvijā:

  • Korporacija APK-INVEST (AS Ventspils Grain Terminal, 100% akciju, kravu iekraušana un izkraušana) – 5,5 MLVL
  • Khorani Gulshat – 1 220 080 LVL;
  • TOO Smart Gate Group (100% akciju SIA KSG Group) 1 097 000 LVL
  • Kadyrov Talgat (AS Baltijas-Āzijas finanšu korporācija 45,98% operācijas ar vērtspapīriem) - 632,846 LVL;
  • Kamshat Kalim – (SIA Velmars – 100% daļu) - 550 000 LVL

[1] Latvijas Bankas dati