Atgriešanās apliecības saņemšana

19.02.2020. 13:54

Vienreizēja ceļošanas dokumenta, kas izsniegts, lai atgrieztos Latvijā - atgriešanās apliecības - saņemšanas nosacījumi:

Atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments, kurš apliecina Latvijas Republikas jurisdikcijā esošās personas identitāti un aizstāj Latvijas Republikas iestāžu izsniegtu ceļošanas dokumentu (pasi).

Atgriešanās apliecība dod tiesības tās saņēmējam vienreiz šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu, atgriežoties no ārvalstīm Latvijas Republikā.

Atgriešanās apliecība tiek izsniegta, ja persona, uzturoties ārvalstīs, nozaudējusi Latvijas Republikas iestāžu izsniegto ceļošanas dokumentu (pasi), tas ticis nozagts vai citādi kļuvis lietošanai nederīgs.

Atgriešanās apliecība ekstremālā situācijā var tikt izsniegta vienas darba dienas laikā. Šī dokumenta derīguma termiņš ir 30 dienas.

Lai vēstniecībā noformētu Atgriešanās apliecību, iesniedzami sekojoši dokumenti:

1.       Iesniegums atgriešanās apliecības saņemšanai;

2.       nederīgā Latvijas pilsoņa/nepilsoņa pase kopā ar vīzu vai uzturēšanās atļauju Kazahstānā;

3.       ja pase nozagta: Kazahstānas policijas izziņa par zādzību;

4.       ja pase nozaudēta: iesniegums - paskaidrojums par pases nozaudēšanu;

5.       divas 3x4 izmēra fotogrāfijas;

6.       valsts nodeva par atgriešanās apliecības noformēšanu ir 15 EUR. 

Pēc Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas personai atgriešanās apliecība jānodod Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rajona nodaļā pēc personas pēdējās reģistrētās dzīvesvietas un jāsaņem jauna Latvijas Republikas pase.