Latvijas ekonomiskās attiecības ar Kazahstānu

07.06.2016. 15:21

Kazahstāna ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem tirdzniecības partneriem Centrālāzijā. Pastāv vairāki priekšnoteikumi abu valstu ekonomisko un tirdzniecības attiecību izaugsmei – plaša līgumtiesiskā bāze un ekonomiskās sadarbības formāti, piemēram, Latvijas-Kazahstānas Starpvaldību komisija ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos, Latvijas-Kazahstānas Lietišķās sadarbības padome. Tāpat jāatzīmē, ka 2015. gada 30. novembrī Kazahstāna kļuva par 162 PTO dalībvalsti. Savstarpēji attīstītie dzelzceļa savienojumi ar Kazahstānu ļāvuši attīstīt savstarpējo tirdzniecību ar visām Centrālāzijas valstīm. Kopš 2003. gada regulāri kursē konteinervilciens „Baltika-Transit”, kurš savieno Latvijas transporta un loģistikas infrastruktūru ar Kazahstānu, Kirgizstānu, Tadžikistānu un Uzbekistānu. Tāpat Kazahstāna ir nozīmīgs Latvijas partneris Ziemeļu apgādes tīkla ietvaros preču eksportam uz Afganistānu.

2015.gadā pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma Kazahstāna ar 52,02 miljoniem EUR kopējo tirdzniecības apjomu ieņemt 39.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. 2015.gadā  galvenās Latvijas eksporta preču grupas uz Kazahstānu bija pārtikas rūpniecības produkti, ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija, mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas, koksne un tās izstrādājumi, dzīvnieki un lopkopības produkcija. Galvenās importa preču grupas no Kazahstānas bija augu valsts produkti, metāli un to izstrādājumi, tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi.

Latvijas un Kazahstānas ekonomisko attiecību statistika