Latvijas saites

02.12.2014. 19:09
 

Latvijas valsts institūcijas:

Latvijas valsts institūciju mājas lapu portāls: http://www.gov.lv

Latvijas portāls: http://www.latvija.lv/

Prezidenta kanceleja: http://www.president.lv

Ministru kabinets: http://www.mk.gov.lv  

Latvijas Republikas Saeima: http://www.saeima.lv/  

Saeimas Eiropas Savienības Informācijas centrs: http://www.eiroinfo.lv/pages/ESIC/index.jsp  

Saeimas Eiropas lietu komisija: http://www.saeima.lv/elk/

Saeimas Ārlietu komisija: http://www.saeima.lv/AK/index.html  

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija http://www.saeima.lv/AIeK

Aizsardzības ministrija: http://www.mod.gov.lv/

Valsts aģentūra "Latvijas Kara muzejs": http://www.karamuzejs.lv/

Latvijas Jūras spēki: http://www.navy.lv/

Jūras spēku Mācību centrs: http://www.navytc.mil.lv/

Nacionālā aizsardzības akadēmija: http://www.naa.mil.lv/

Militārais žurnāls "Tēvijas sargs": http://www.sargs.lv/

Ārlietu ministrija: http://www.am.gov.lv/

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts: http://www.es2015.lv/lv/

Valsts aģentūra "Latvijas institūts": http://www.latvia.lv/

Bērnu un ģimenes lietu ministrija: http://www.bm.gov.lv/

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija: http://www.ugf.gov.lv/

Ekonomikas ministrija: http://www.em.gov.lv/

Valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra": http://www.liaa.gov.lv/lat/

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra: http://www.ma.gov.lv/

Latvijas Republikas  Centrālā statistikas pārvalde: http://www.csb.lv/

Latvijas Republikas  Konkurences padome: http://www.competition.lv/

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs: http://www.ptac.lv/

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs": http://www.latak.lv/

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija: http://www.sprk.gov.lv/

Tūrisma attīstības valsts aģentūra: http://www.tava.gov.lv/

Valsts būvinspekcija: http://www.vbi.gov.lv/

Valsts energoinspekcija: http://www.vei.gov.lv/

Finanšu ministrija: http://www.fm.gov.lv/

Latvijas Republikas  Valsts kase: http://www.vkase.gov.lv /

Valsts ieņēmumu dienests: http://www.vid.gov.lv/

Iepirkumu uzraudzības birojs: http://www.iub.gov.lv/

VAS "Valsts nekustamie īpašumi": http://www.vni.lv/public/lv/

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija: http://www.iaui.gov.lv/

Valsts proves uzraudzības inspekcija: http://www.vpui.gov.lv/

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra: http://www.cfca.gov.lv/

Iekšlietu ministrija: http://www.iem.gov.lv/

Latvijas Valsts policija: http://www.vp.gov.lv/

Valsts robežsardze: http://www.rs.gov.lv/

Latvijas Policijas akadēmija: http://www.polak.edu.lv/

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde: http://www.pmlp.gov.lv/

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs: http://www.ic.iem.gov.lv/

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: http://www.vugd.gov.lv/

Izglītības un zinātnes ministrija: http://www.izm.gov.lv/

Izglītības satura un eksaminācijas centrs: http://isec.gov.lv/

Profesionālās izglītības centrs: http://www.izmpic.gov.lv/

Studiju fonds: http://www.sf.gov.lv/

Latvijas Sporta pārvalde: http://www.sp.gov.lv/

Izglītības valsts inspekcija: http://www.ivi.izm.gov.lv/

Valsts aģentūra "Tulkošanas un terminoloģijas centrs": http://www.ttc.lv/

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs: http://www.vjic.gov.lv/

Valsts aģentūra "Profesionālās izglītības attīstības aģentūra": http://www.piaa.gov.lv/

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra: http://www.lvavp.lv/

Kultūras ministrija: http://www.km.gov.lv/

Latvijas Nacionālā opera: http://www.lmuza.lv/opera

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija: http://www.mantojums.lv/

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija: http://www.arhivi.lv/latv/vag/vag-body.htm

Latvijas Nacionālā bibliotēka: http://www.lnb.lv/

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs: http://www.vmm.lv/

Latvijas Mākslas akadēmija: http://www.lma.lv/

Latvijas Kultūras akadēmija: http://www.lka.edu.lv/

Latvijas Dailes teātris: http://www.dailesteatris.lv/

Daugavpils teātris: http://www.dteatris.lv/

Valmieras Drāmas teātris: http://www.vdt.lv/

Latvijas Valsts Leļļu teātris: http://www.puppet.lv/

BO VSIA "Jaunais Rīgas teātris": http://www.jrt.lv/

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs: http://vip.latnet.lv/museums/Riga/

Rundāles pils muzejs: http://www.rpm.apollo.lv/

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija: http://www.lmuza.lv/academy/lv/default.asp

Latvijas Mūzikas akadēmijas E.Dārziņa mūzikas skola: http://www.lmuza.lv/colleges/darzins

Latvijas Kultūras koledža: http://www.kultura.edu.lv/

Rīgas Doma kora skola: http://www.rdks.lv/

J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola: http://www.jrrmk.lv/

Valsts kultūrkapitāla fonds: http://www.kkf.lv/

Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas": http://www.linc.lv/

Labklājības ministrija: http://www.lm.gov.lv/

Valsts darba inspekcija: http://www.vdi.lv/

Sociālo pakalpojumu pārvalde: http://www.socpp.gov.lv/

Nodarbinātības valsts aģentūra: http://www.nva.lv/

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: http://www.vsaa.lv/

Arodapmācības un rehabilitācijas centrs "Alsviķi": http://www.arodapmaciba.from.lv/

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: http://www.raplm.gov.lv/

Valsts reģionālās attīstības aģentūra: http://www.vraa.gov.lv/

Satiksmes ministrija: http://www.sam.gov.lv/

VSIA "Autotransporta direkcija": http://www.atd.lv/

VAS "Latvijas Valsts ceļi": http://www.lad.lv/

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija": http://www.csdd.lv/

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra": http://www.caa.lv/

VAS "Latvijas Jūras administrācija": http://www.jurasadministracija.lv/

VAS "Latvijas dzelzceļš": http://www.ldz.lv/

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs": http://www.lvrtc.lv/

VAS "Valsts informācijas tīkla aģentūra": http://www.vita.gov.lv/

VAS "Latvijas pasts": http://www.pasts.lv/

VAS "Latvijas gaisa satiksme": http://www.lgs.lv/

Tieslietu ministrija: http://www.tm.gov.lv/

Latvijas Republikas  Satversmes aizsardzības birojs: http://www.sab.gov.lv/

Latvijas Republikas  Naturalizācijas pārvalde: http://www.np.gov.lv/

Latvijas Republikas  Uzņēmumu reģistrs: http://www.ur.gov.lv/

Latvijas Republikas  Valsts zemes dienests: http://www.vzd.gov.lv/

Datu valsts inspekcija: http://www.dvi.gov.lv/

Tiesu administrācija: http://www.ta.gov.lv/

Valsts probācijas dienests: http://www.probacija.lv/

Valsts tiesu ekspertīžu birojs: http://www.vteb.gov.lv/

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija": http://www.mna.gov.lv/

Patentu tehniskā bibliotēka: http://www.patbib.lv/ 

VSIA "Latvijas Vēstnesis": http://www.patbib.lv/ 

Ieslodzījuma vietu pārvalde: http://www.ievp.gov.lv/

Latvijas Republikas Patentu valde: http://www.lrpv.lv/

Vides ministrija: http://www.vidm.gov.lv/

Valsts vides dienests: http://www.vvd.gov.lv/

Valsts aģentūra "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra":

http://www.lvgma.gov.lv/

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija: http://www.lvaf.gov.lv/

Dabas aizsardzības pārvalde: http://www.dap.gov.lv/

Slīteres nacionālā parka administrācija: http://www.slitere.gov.lv/

Teiču dabas rezervāta administrācija: http://www.teici.gov.lv/

Ķemeru nacionālā parka administrācija: http://www.kemeri.gov.lv/

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts: http://www.biosfera.gov.lv/

Gaujas nacionālā parka administrācija: http://www.gnp.gov.lv/

Radiācijas drošības centrs: http://www.rdc.gov.lv/

Valsts aģentūra "Latvijas Dabas muzejs": http://www.dabasmuzejs.gov.lv/

SIA "Vides investīciju fonds": http://www.lvif.gov.lv/

Veselības ministrija: http://www.vm.gov.lv/

AIDS profilakses centrs: http://www.aids-latvija.lv/

Garīgās veselības valsts aģentūra: http://www.mental.lv/

Katastrofu medicīnas centrs: http://www.emergency.lv/

Valsts aģentūra "Latvijas Medicīnas bibliotēka": http://www.lmb.gov.lv/

Latvijas Pārtikas centrs: http://www.lpc.gov.lv/

Medicīnas profesionālās izglītības centrs: http://www.mpic.lv/

Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija:

http://www.madekki.gov.lv/

Narkoloģijas valsts aģentūra: http://www.narko.lv/

Valsts aģentūra "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs": http://www.mvm.lv/

Rīgas Stradiņa universitāte: http://www.aml.lv/

Valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra": http://www.sva.lv/

Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūra: http://www.stasc.lv/

Sporta medicīnas valsts aģentūra: http://www.stasc.lv/

Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra: http://www.tuberculosis.lv/

Valsts aģentūra "Latvijas Infektoloģijas centrs": http://www.lic.gov.lv/

Valsts asinsdonoru centrs: http://www.vadc.lv/

Valsts Farmācijas inspekcija: http://www.farminsp.gov.lv/

Valsts sanitārā inspekcija: http://www.vsi.gov.lv/

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra: http://www.voava.lv/

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra: http://www.vsmta.lv/

Veselības veicināšanas valsts aģentūra: http://www.vvva.gov.lv/

Zāļu valsts aģentūra: http://www.vza.gov.lv/

Zāļu cenu valsts aģentūra: http://www.zca.gov.lv/

Zemkopības ministrija: http://www.zm.gov.lv/

Lauku atbalsta dienests: http://www.lad.gov.lv/

VAS "Lauku attīstības fonds": http://www.lafo.gov.lv/

Pārtikas un veterinārais dienests: http://www.pvd.gov.lv/

Valsts meža dienests: http://www.vmd.gov.lv/

Valsts augu aizsardzības dienests: http://www.vaad.lv/

VAS "Latvijas valsts meži": http://www.lvm.lv/ 

Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs": http://www.ldc.gov.lv/

VZBO "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts": http://www.lvaei.lv/

Valsts zivsaimniecības pārvalde: http://www.vzp.gov.lv/

Ciltsdarba valsts inspekcija: http://www.cvi.gov.lv/

Latvijas Lauksaimniecības universitāte: http://www.llu.lv/

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts:

http://www.integracija.gov.lv/

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts: http://www.eps.gov.lv/